ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

‘สยามพิวรรธน์’ รวมพลัง ‘สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย’ ร่วมพลิกฟื้น ‘เศรษฐกิจ-สังคม’

“สยามพิวรรธน์” รวมพลัง “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และสังคมไทย พร้อมผนึกพันธมิตรเข้าช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโครงการ

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของ และผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ  ประกาศความมุ่งมั่น ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ในยามวิกฤติ และให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ ในทุกด้าน ประสานพลัง “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” ครั้งสำคัญ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

S 90873860
นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายส่งเสริมการตลาด และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างความยากลำบากให้กับผู้คนอย่างมาก

สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก และศูนย์การค้าที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 64 ปี และได้ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤติ

นับตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สยามพิวรรธน์ได้ผนึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมไปถึงผู้คนอีกจำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมในทุกมิติ

แบ่งเป็น ไทยช่วยไทย, ไทย SAFE ไทย, และ ไทยช้อปไทย นับเป็นปรากฏการณ์รวมพลังครั้งสำคัญของธุรกิจค้าปลีก กับเหล่าพันธมิตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือสังคม ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแกร่งให้กับประเทศเช่นนี้”

  • “ไทยช่วยไทย” ส่งเสริมให้คนไทย ช่วยเหลือ และสนับสนุนคนไทยด้วยกัน​

สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย กำลังต้องการการเยียวยา และฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน สยามพิวรรธน์ จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวคิด “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นรูปธรรม

  • รวมพลังร้านค้าผู้เช่า และพันธมิตร ช่วยเหลือชุมชนกว่า 100,000 คน

สยามพิวรรธน์ ได้ผนึกกำลังร้านค้า ผู้เช่าภายในศูนย์การค้า ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รวมทั้งพันธมิตรองค์กรชั้นนำ เข้าช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ โดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด อาทิ ได้เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด จัดระเบียบด้านสุขอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ให้กับผู้ค้ารายย่อย ตลอดจนเข้าไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าริมถนนเจริญนคร ในการจัดร้านตามมาตรการสุขอนามัยที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้ ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 สยามพิวรรธน์ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าผู้เช่า และองค์กรพันธมิตร ร่วมมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ โดยจัดสรรนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยรวมผู้ได้ที่รับความช่วยเหลือแล้วเป็นจำนวนกว่า 100,000 คน

S 90873862
มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์
  • เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ให้มีรายได้หมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ สยามพิวรรธน์ได้ผนึกกำลังภาครัฐ และเอกชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ช่วยแหลือผู้ประกอบการค้าปลีก เกษตรกรชุมชน พ่อค้าแม่ค้า SME ให้มีรายได้ และสามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

  • Market Fest เปิดตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพ
  • SME Fest สนับสนุนพื้นที่จัดตลาดประชารัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
  • Food Fest ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีพื้นที่ขายชดเชยรายได้ที่หายไป

นอกจากนี้ ยังวางแผนจัดงาน พื่อเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ เสริมความแข็งแกร่งทางด้านสุขภาพจิต ให้กับคนไทยในช่วงเวลาที่สังคมต้องการความรักและการแบ่งปัน

  • “ไทย SAFE ไทย” สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านสาธารณสุข เปิดพื้นที่บริการฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ให้การสนับสนุนวาระแห่งชาติ เปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล โดยสยามพารากอน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล บนพื้นที่ใจกลางกรุง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

ด้านไอคอนสยาม ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสถานที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ ICONSIAM Art Space ชั้น 8 ท่ามกลางบรรยากาศมองเห็นทัศนียภาพของสายน้ำเจ้าพระยาอันงดงาม ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการเกิดความผ่อนคลาย

ทั้งยังบริการ และดูแลทุกคนภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมากมายอาทิ โครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” ระดมทุนบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, มอบชุด PPE จำนวน 4,000 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

S 90873858

  • “ไทยช้อปไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจไทย และการจับจ่ายใช้สอย ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

​ในช่วงภาวะวิกฤติ ที่ต้องเร่งฟื้นฟู และเยียวยาเศรษฐกิจทั้งระบบในทุกแขนง เป็นช่วงเวลาที่ต้องการ การผนึกกำลัง และศักยภาพจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน สนับสนุน และกระตุ้นการจับจ่ายโดยอุดหนุนสินค้าไทย และผู้ประกอบการในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

  • มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้เช่าและพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีกว่า 5,000 ราย สยามพิวรรธน์ได้ช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทาง รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าค่าบริการ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเพิ่มเติม สำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า ช่วยเสริมสภาพคล่องให้บรรดาร้านค้าในศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย คู่ค้า กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร สุขสยามได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เสริมสภาพคล่อง เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

สยามพิวรรธน์ตระหนักในความสำคัญของผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และจะอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนคู่ค้าอย่างดีที่สุด

S 90873861

  • เตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและลดภาระค่าครองชีพ

สยามพิวรรธน์วางแผนจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสาขาภายใต้แนวคิด “ไทยช้อปไทย” สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ ซึ่งต้องการพลังสนับสนุนจากประชาชนคนไทยทุกคน ให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วยคนไทยด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมต่อไป

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้ง ไอคอนสยาม และสินค้ากว่า 5,000 แบรนด์ วางแผนจัดแคมเปญพิเศษในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ให้ได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดเพิ่มความคุ้มค่าในการจับจ่ายอีกด้วย

“สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” คือการรวมพลังใจของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ต้องการความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากประชาชนคนไทย และองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ร่วมสนับสนุน ก็จะได้รับความสุข ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เป็นแรงพลังบวกที่มีคุณค่า และช่วยผลักดันสังคมไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ แล้วประเทศไทยจะกลับมายืนหยัดและเข้มแข็งได้อย่างสง่างาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม