ดูหนังออนไลน์
Business

‘สยามพิวรรธน์-กรุงไทย’ จับมือช่วย ‘SME-พันธมิตรธุรกิจ’ เจอผลกระทบ ‘โควิด’

“สยามพิวรรธน์” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า  เพื่อให้มีสภาพคล่องสำหรับดำเนินธุรกิจ ผ่อนปรนภาระทางการเงิน ประคับประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และ “สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ” เปิดเผยว่า  วิกฤติโควิด-19 ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมถึงคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญสูงสุด ตลอด 14 เดือนที่ผ่านมา

สยามพิวรรธน์ จึงจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การเพิ่มช่องทางการขายให้ร้านค้า ผ่านบริการ Call & Shop, Siam Paragon Luxury Chat & Shop, Click & Shop และ Ultimate Chat & Shop รวมถึงธุรกิจประเภทอาหาร โดยร่วมมือกับทางแอปพลิเคชัน True Food เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายครบรูปแบบออมนิแชนแนล (Omni-Channel)

“ปัจจุบัน สยามพิวรรธน์มีจำนวนคู่ค้ากว่า 5,000 ราย สยามพิวรรธน์มีบทพิสูจน์แล้วในวิกฤตการณ์หลายเรื่อง ที่เราเผชิญมา เราได้ช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทาง รวมถึง การให้ส่วนลดค่าเช่าค่าบริการ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยกันเสมอ”

สำหรับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องมามากกว่า 1 ปี จึงจัดมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ของทุกคน โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้า และพันธมิตร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการประคับประคองบรรดาร้านค้าในศูนย์การค้า ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้

นางชฎาทิพ ย้ำว่า สยามพิวรรธน์ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มีกับคู่ค้ามาตลอดเวลาอันยาวนาน และจะอยู่เคียงข้าง เพื่อสนับสนุนคู่ค้าอย่างดีที่สุดเสมอ

ชฎาทิพ จูตระกูล
ผยง ศรีวณิช

ทางด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งมาตรการความช่วยเหลือทั่วไป และมาตรการความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือคู่ค้า และพันธมิตรของลูกค้า ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ X2G2X  ล่าสุดได้ร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้า และพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ให้เข้าถึงสภาพคล่อง ผ่าน 2 มาตรการ ดังนี้

  • สินเชื่อฟื้นฟู

วงเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และ ยังได้รับยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก (ในปีที่ 5-10 ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้)

นอกจากนี้ ยังได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี และมีหลักประกันอื่นขั้นต่ำ ตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคารกรุงไทย ที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยหักลบกับวงเงิน Soft Loan อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว

สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับทุกสถาบันการเงิน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

  • สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน สำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่ให้วงเงินตามธุรกรรมการค้า อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ใช้หลักประกันต่ำ สามารถโอนชำระเงินให้คู่ค้า ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท โดยเงื่อนไขสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันวงเงินเริ่มต้น 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ และความต้องการใช้วงเงินของคู่ค้า

ในกรณีที่วงเงินที่ต้องการใช้จริงสูงกว่าวงเงินแบบไม่มีหลักประกัน สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันอื่นได้  โดยสยามพิวรรธน์จะอำนวยสะดวกกับลูกค้า และคู่ค้า ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องในต้นทุนที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ทางการเงินได้รอบด้านครบทั้งวงจรธุรกิจ (Supply Chain Financing) อย่างมีประสิทธิภาพ

ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้า และพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

สำหรับคู่ค้าสยามพิวรรธน์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111

อ่านข่าวเพิ่มเติม