ดูหนังออนไลน์
Stock

MAKRO กำไรปี 63 เพิ่ม 5.1% ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท

MAKRO กำไรปี 2563 เพิ่มขึ้น 5.1% ยอดขายโต 3.9% ขณะที่สาขาเพิ่ม 3 สาขา ประกาศปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 12 มี.ค.

MAKRO

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO รายงานผลประกอบการในปี 2563 มีกำไรสุทธิ  6,563 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในปี 2563 มียอดขายรวม 214,140 ล้านบาท เติบโต 3.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 สาขาในปี 2563 และยอดขายท่ีเข่ามาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดดำเนินการเมื่อปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดให้บริการศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศไทยรวม 3 สาขา ประกอบด้วยแม็คโครฟูดเซอร์วิสสาขาอมตะนครและสาขาบางคอแหลมและศูนย์จำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ “เฟรชแอทแม็คโคร”([email protected]) สาขารามอินทรา กม. 4 และในปีเดียวกันนี้ ยังได้เปิดปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติม 1 สาขา ได้แก่ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก (สาขา Sat San)ท่ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้สิ้นปี 2563 มีศูนย์จำหน่ายทั้งสิ้น 144 สาขา

คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 15 มี.ค. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายปันผลในวันที่  20 พ.ค. 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม: