Stock

OR ส่ง ‘โอ้กะจู๋’ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 159 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาด

“โอ้กะจู๋” ยื่นไฟลิ่งระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุกขยายธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของบริษัท

บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ (OKJ) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือขี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โอ้กะจู๋

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน

 • ขยายธุรกิจ ไม่จำกัดเพียงการขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ การขยายสาขาสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ใหม่ ๆ การปรับปรุงสาขา และขยายช่องทางการจำหน่าย
 • ลงทุนสร้างครัวกลางแห่งใหม่ และพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าคงเหลือ ระบบขนส่ง และสำนักงาน
 • ลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการสร้างสถานที่ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (In-house lab)
 • ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมลงทุน การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
 • ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

โอ้กะจู๋

OKJ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครืองดื่ม และผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปท์ “Be Organic from Farm to Table” รวมถึงบริการด้านอาหารและเครืองดื่มอื่นๆ โดยเน้นการปลูกผัก ผลไม้ แบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบหลักที่เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีสุขภาพแข็งแรง

3 ประเภทหลัก ธุรกิจบริษัท

 • ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋”

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ เช่น สลัด สเต็ก ซุป สปาเก็ตตี้ อาหารจานเดียว ขนมหวาน นำผักผลไม้ เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยว รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้สด แซนวิช แร็พ ไปวางขายยังช่องทางต่าง ๆ

รวมถึงการให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) โดยธุรกิจบริการ และจำหน่ายของบริษัท สามารถแบ่งรูปแบบ และช่องทางการจำหน่ายได้เปน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่

 • Full-service Restaurant

ร้านอาหารทีให้บริการเต็มรูปแบบ เน้นการให้บริการและจำหน่ายอาหารมื้อหลักปรุงสดใหม่ รวมถึงการบริการแบบ Drive Thru การให้บริการจัดทำอาหารว่าง (Snack box) และการสั่งอาหารในช่องทางออนไลน์ ผ่าน Food delivery platform ต่างๆ ปัจจุบันมี 30 สาขา ในเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยอง และชลบุรี

โอ้กะจู๋

 • Delivery and Kiosk

ร้านจำหน่ายอาหารเพือสุขภาพ เน้นการขายในรูปแบบ Delivery และ Grab & Go รวมถึงช่องทางออนไลน์ ผ่าน Food delivery platform ต่างๆ ปัจจุบันมี 4 สาขาในกรุงเทพฯ

 • Cafe Amazon

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่าง และอาหารเพือสุขภาพต่าง ๆ เช่น แซนวิช สลัดผัก และแร็พสลัด ในร้าน Cafe Amazon ปัจจุบัน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในร้าน Cafe Amazon ประมาณ 300 สาขา ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง และภาคตะวันออก

 • Supermarket

จำหน่ายผลผลิตของบริษัทฯ เช่น ผัก ผลไม้ สลัดพร้อมทาน เป็นต้น ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ปัจจุบันมีการจำหน่ายในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 9 สาขา ในเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ

โอ้กะจู๋

 • ธุรกิจร้านอาหารประเภทจานด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll”

อยู่ระหว่างการเริ่มประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท สลัด แร็พสลัด แซนวิช เบอร์เกอร์ และเมนูสุขภาพพร้อมหยิบ (Grab & Go) ภายใต้ชือ “Ohkajhu Wrap & Roll” ต่อยอดเมนูที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ มาพัฒนาให้ตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบ ที่ต้องการรับประทานอาหารสะดวกรวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการสาขาแรกในไตรมาส 2/67

 • ธุรกิจร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “Oh Juice”

นำน้ำผักออร์แกนิค และผลไม้ ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ มาพัฒนาสูตรเป็นเมนูสุขภาพ และเสริมคุณค่าโภชนาการเหมาะกับคนทุกวัย ซึ่งคาดว่าจะเปิดร้านได้ในไตรมาส 2 ของปีนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo