Stock

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ รับอุตสาหกรรมการบินฟื้นต่อเนื่อง โชว์ผลกำไรปี 66 โต 442.4%

“บางกอกแอร์เวย์ส” รับดีมานด์การบินพุ่ง โชว์ผลกำไรปี 66 โต 442.4% รายได้รวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน พร้อมฟื้นยอดผู้โดยสารตลอดปี 3.97 ล้านคน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินโลกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีอัตราฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มธุรกิจบริการอากาศยานมีการเติบโตที่สูงขึ้น

บางกอกแอร์เวย์ส

ทั้งนี้พบว่า อัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger Kilometer: RPK) ของสายการบินในภูมิภาคเอเชีย แปชิฟิกที่มีการเติบโตมากที่สุดเฉลี่ย 77.2% จากปัจจัยหนุนต่าง ๆ อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของจีน วันหยุดยาวและช่วงเทศกาลต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2566 เป็นไปในทิศทางบวก โดยสามารถพลิกฟื้นกลับมามีรายได้รวมเท่ากับ 21,732.5 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 70.06% เมื่อเทียบกับปี 2565

ขณะที่สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากบัตรโดยสารของธุรกิจการบิน 68.6% หรือรายได้จำนวน 14,913.8 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 76.5% จากยอดผู้โดยสารที่ใช้บริการกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีปริมาณเติบโตสูงขึ้น และมีอัตราราคาบัตรโดยสารเฉลี่ย 3,756บาท

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 3,044.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,934 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและบริการในสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 4,269.5 ล้านบาท

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 1
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ในจำนวนนี้ เป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 3,110 ล้านบาท และมีผลกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.49 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 18,646.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.4% จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขาย

นายพุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อตอบรับอุปสงค์การเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีแนวโน้มความต้องการเดินทางสูง อาทิ กรุงเทพ – สมุย กรุงเทพ-ภูเก็ต ภูเก็ต-สมุย และสมุย-สิงคโปร์

ขณะเดียวกัน ยังเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ลำปาง – แม่ฮ่องสอน และ สมุย – ดอนเมือง ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 3.97 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้น 49.5% เทียบกับปี 2565 และฟื้นตัวได้ 67.7% ของช่วงก่อนโควิด-19

ส่วนผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ผ่านเว็บไซต์ และระบบเชื่อมต่อตรงกับบริษัทฯ คิดเป็น 44% รองลงมาได้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป คิดเป็น 19% ของผู้โดยสารทั้งหมด โดยมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 79.2%

ภาพประกอบข่าว เครื่องบินแอร์บัสลงจอด 1

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจโดยการทำสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบิน ในการเดินทางเชื่อมต่อไปยัง จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสายการบินที่เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวมจำนวน 28 สายการบิน

ในขณะที่บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ลำ พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศ ข้อตกลงร่วมกับสายการบิน แอร์อินเดีย สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และบัตรโดยสาร โดยภายใต้ข้อตกลงร่วมดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายการเดินทางต่าง ๆ

นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้วางแผนการจัดการบริหารฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้องกับอุปสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งช่วงไฮซีซั่นและโลว์ซีซันของปี 2567 นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo