Stock

IRPC จับมือ 3 บริษัทชั้นนำ เพิ่มทุน ‘VISUP’ ต่อยอดธุรกิจ New s-curve ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก

IRPC ร่วมกับ 3 บริษัทชั้นนำ เพิ่มทุน “VISUP” นำงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ต่อยอดธุรกิจ New s-curve ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

ร่วมทุน VISUP ต่อยอดธุรกิจ New s-curve ด้านเทคโนโลยีเชิงลึ

ประกาศร่วมทุนในบริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

IRPC

VISUP ก่อตั้งโดยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นหน่วยงานด้านการบ่มเพาะและลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นด้านธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech startup) ด้วยพันธกิจในการลงทุนและผลักดันงานวิจัยเชิงลึก จากมหาวิทยาลัยให้ออกสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงาน

ปัจจุบัน VISUP ได้จัดตั้งวิสาหกิจ 3 บริษัทจากงานวิจัยเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวัสดุขั้นสูง และมีโครงการที่อยู่ในการบ่มเพาะอีกหลายโครงการ

การเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ IRPC ได้เข้าสู่ระบบนิเวศของ Startup (Startup Ecosystem) เพื่อเชื่อมต่อไปสู่ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech) และลงทุนใน Deeptech Startup ที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ New s-curve ของ IRPC สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo