Stock

ได้เงินยัง? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม รับงวดสุดท้ายวันนี้ ได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

“กรมบัญชีกลาง” อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 รับงวดสุดท้ายวันนี้ ได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
    **สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 3 เดือน (ของเดือนเมษายน – มิถุนายน) จำนวนเงิน 900 บาท
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2566)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
    **สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (ของเดือนเมษายน – มิถุนายน) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK