Finance

‘กสิกรไทย’ จับมือไทยประกันชีวิต ออก ‘ESG Linked’ อิงดอกเบี้ย THOR วงเงิน 1,500 ล้านบาท

กสิกรไทย จับมือ ไทยประกันชีวิต และ บลจ.กสิกรไทย ออกสัญญาบริหารความเสี่ยง ESG Linked อิงดอกเบี้ย THOR 1,500 ล้านบาทเป็นครั้งแรกในไทย

กสิกรไทย ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต และบลจ.กสิกรไทย ประสบความสำเร็จในการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR Overnight Index Swap หรือ THOR OIS) ที่มีการวัดผลการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG-Linked THOR OIS มูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาท กับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

กสิกรไทย

ในครั้งนี้ ธนาคารได้คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดเงินตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการออกตราสารป้องการความเสี่ยง ที่อ้างอิงเป้าหมายด้านการสนับสนุนการลงทุนด้าน ESG ทั้งของธนาคาร และคู่สัญญา ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน คือ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บลจ.กสิกรไทย ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาท

หากคู่สัญญามีการวัดผลการลงทุนด้าน ESG ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับผลตอบแทนผ่าน THOR OIS เพิ่มเติม ซึ่งนับเป็นธุรกรรมที่ตอบโจทย์การดำเนินงานของธนาคารบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้า ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

ธนาคารพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน และส่งมอบโลกที่สมดุล และยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยธุรกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาตลาด THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะที่ นายอาจ เสรีนิยม ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการลงทุน บมจ.ไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Milestone ของนักลงทุนสถาบัน ที่ตอบโจทย์ทิศทางการลงทุนของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นไปทางด้าน ESG เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

พร้อมยังช่วยพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย บมจ.ไทยประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้เป็น Cornerstone Player ในการผลักดันนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญนี้ให้ประสบความสำเร็จ

ส่วน นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย กล่าวว่า บลจ.กสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรม ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดสำคัญในด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวให้กับลูกค้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม