ดูหนังออนไลน์
Finance

ดีเดย์!! ตลท.เริ่มใช้ T+2 วันนี้วันแรก

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. กล่าวว่า ตลท.ประกาศเริ่มใช้รอบระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 วันทำการ (T+2) จากเดิม 2 วันทำการ (T+2) จากเดิม 3 วันทำการ หรือ T+3 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นตลาดหุ้นแรกในอาเซียนที่ใช้ T+2 และใช้เวลาในการดำเนินการเร็วที่สุดในโลก เพียง 15 เดือน

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า T+2 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนของอุตสาหกรรมโดยรวม พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น เพราะตลาดหุ้นหลักๆ ในโลก ทั้งยุโรปและสหรัฐใช้ T+2 กันหมดแล้ว

“ตลท.เตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบระบบร่วมกันทั้งอุตสาหกรรม (Industry Wide Test) และมีการสื่อสารไปยังผู้ลงทุนให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย ตามกรอบกลยุทธ์ของ ตลท.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทุน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นับว่าตลท.เป็นหนึ่งในผู้นำในอาเซียนที่ใช้ T+2 ให้เป็นไปตามตลาดทุนยุโรปและสหรัฐ” นางเกศรา กล่าว

 

ภาพจากเฟซบุ๊ค Kesara Manchusree

Siree Osiri OHO BANGKOK