Finance

ก่อหนี้ใหม่ส่งสัญญาณชะลอตัว! คาดหนี้ครัวเรือนปีนี้อยู่ในกรอบ 88.5-91.0%

ก่อหนี้ใหม่ส่งสัญญาณชะลอตัว! “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” คาดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนปีนี้อยู่ที่กรอบ 88.5-91.0% ต่อจีดีพี เตือน! ยังคงเป็นระดับไม่ยั่งยืนและต้องเฝ้าระวัง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า หนี้ครัวเรือนในไตรมาส 1/2566 ชะลอลงมาอยู่ที่ระดับ 90.6% ต่อจีดีพี จากระดับ 91.4% ต่อจีดีพีในไตรมาส 4/2565 โดยเป็นผลมาจากสินเชื่อรายย่อยบางประเภทที่ขยายตัวในอัตราที่ช้าลง สวนทางกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประคองการขยายตัวกลับมาได้ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา

หนี้ครัวเรือน

การก่อหนี้ก้อนใหม่ของภาคครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณชะลอลง โดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่ที่มีวงเงินต่อสัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากความเปราะบางของฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน การขยับสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงปัจจัยเฉพาะของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากการที่การผ่อนคลาย LTV สิ้นสุดลงในช่วงปลายปี 2565

สำหรับในปี 2566 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอาจชะลอลงมาอยู่ที่กรอบ 88.5-91.0% ต่อจีดีพีในปี 2566 ซึ่งยังคงเป็นระดับไม่ยั่งยืนและต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดี การเดินหน้าแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ ธปท. ที่ทยอยมีความชัดเจนมากขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และน่าจะมีส่วนช่วยทำให้แรงกดดันต่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยทยอยคลายตัวลง

หนี้ครัวเรือน

ทั้งนี้ คงต้องยอมรับว่าโจทย์หนี้ครัวเรือนไทยในระยะข้างหน้ายังมีความซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านรายได้และพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน และโครงสร้างประชากรไทยซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ที่อาจส่งผลทำให้ครัวเรือนมีข้อจำกัดในการแก้หนี้มากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo