PR News

‘กสิกรไทย’ คว้ารางวัล ‘บมจ. ยั่งยืนดีเด่น’ จากงาน SET Awards 2021

กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

​นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended Sustainability Excellence) จากงาน SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ ธนาคารได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มาเป็นหลักดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 6 เมื่อเร็ว ๆ นี้

S 121995269

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo