Finance

‘กสิกรไทย’ คว้า 4 รางวัลใหญ่ ‘องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต’ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

“กสิกรไทย” ย้ำความสำเร็จผู้นำนวัตกรรมการเงินระดับสากล รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021

กสิกรไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่ จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021 โดยเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ได้รับการยกย่อง ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งในระดับประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2564

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่ จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021 เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งในระดับประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2564

S 121651203

จากยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้เป้าหมายสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ “K-Strategy” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเพิ่มอำนาจในการใช้ชีวิต และดำเนินธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business)

ธนาคารได้เพิ่มขีดความสามารถใหม่ทั้งด้านองค์กร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนบุคลากร ครอบคลุม 8 ด้าน (8 Transformation Journeys) เพื่อตอกย้ำบทบาทของธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม ของประเทศ ให้ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

พร้อมรับอีก 2 รางวัล “Best in Future of Digital Infrastructure Thailand” และ “Best in Future of Industry Ecosystem Thailand” จากการพัฒนาศักยภาพดิจิทัล เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่มีบทบาทสำคัญกับลูกค้าทั้งด้านธุรกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิต

IDC Future Enterprise Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย International Data Corporation (IDC) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล และวิจัยทางเทคโนโลยีระดับโลก โดยมีหน่วยงานกลางที่ตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

รางวัลที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับ 4 รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัล Future Enterprise of the Year ประจำปี 2564

ได้รับ 2 รางวัล ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในระดับประเทศ เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ประจำปี 2564 ด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ คือ K-Strategy เพิ่มขีดความสามารถด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านองค์กร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ตลอดจนบุคลากร ครอบคลุม 8 ด้าน (8 Transformation Journeys) สามารถเชื่อมโยง และตอบโจทย์ทุกคน ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งลูกค้า พันธมิตรชั้นนำ และธุรกิจต่าง ๆ

ศักยภาพดังกล่าวนำไปสู่โอกาสพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับธนาคาร พร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้ ให้กับระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมของประเทศ

  • รางวัล Best in Future of Digital Infrastructure: Thailand

ด้วยยุทธศาสตร์สำคัญคือ การยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงระหว่างในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

โดยมี 2 บริการทางการเงินที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟีเจอร์โอนเงินต่างประเทศของแอป K PLUS ซึ่งปัจจุบันสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ 14 สกุลเงิน ครอบคลุม 32 ประเทศทั่วโลก และเทคโนโลยีพิสูจน์ และยืนยันตัวตนดิจิทัล ได้แก่ K-ID Platform และจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร และเป็นโอกาสขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

  • รางวัล Best in Future of Industry Ecosystem: Thailand

โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อบริการทางการเงินระหว่างแพลตฟอร์มของพันธมิตรธุรกิจกับแอปพลิเคชัน K PLUS ประกอบด้วย 2 บริการ ได้แก่

  1. Grab Pay Wallet (Powered by KBank) ร่วมมือกับ Grab สร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้บริการ ด้วยการเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้บริการทั้งระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการ ผู้ขับขี่ ร้านค้า และตัวแทนของแกร็บ
  2. เชื่อมต่อ K PLUS กับแอปสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถฝาก-ถอนเงิน จากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ผ่าน K PLUS ได้สะดวกและรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม