ดูหนังออนไลน์
Social

โดนถ้วนหน้า! ป.ป.ช. ตั้งองค์คณะไต่สวน ‘เสากินรี’ โดนกว่า 20 ราย ‘อดีตผู้ว่า-นายกฯ อบต.’ ไม่รอด

ป.ป.ช. ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวน “เสากินรี” อบต.ราชาเทวะ ผู้ถูกกล่าวหากว่า 20 ราย มีตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ไปจนถึง นายก อบต. ส่อผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

วันนี้ (1 ก.ค.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่วันนี้ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ กระทำการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมรูปประติมากรรมกินรี โดยมิชอบ

เสากินรี

จากการตรวจสอบพบว่า ในปีงบประมาณ 2556, 2557, 2561, 2562, 2563, 2564 ซึ่งทาง อบต.ราชาเทวะ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้า และซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้าดังกล่าว มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

นอกจากนี้ ยังพบว่า การจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างบางราย และยังพบว่า การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

เสากินรี

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้ง “องค์คณะไต่สวนเบื้องต้น” เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงรวม 5 คณะ  แต่ละคณะจะแยกไต่สวนกันคนละปีงบประมาณ ซึ่ง  ตามกฎหมายระบุว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

สำหรับผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้ พบว่า มีอยู่มากกว่า 20 ราย อาทิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายก อบต.ราชาเทวะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทเอกชน

เสากินรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม