Politics

‘ประวิตร’ โต้ฝ่ายค้านคุมเข้มปราบยาเสพติด เปิดโอกาสผู้เสพเป็นผู้ป่วยส่งรักษา

“พล.อ.ประวิตร” โต้ฝ่ายค้านรัฐคุมเข้มปราบค้ายาเสพติดเด็ดขาด เปิดโอกาส ผู้เสพ เป็นผู้ป่วย พร้อมคืนสู่สังคมช่วยพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงอภิปรายในสภาฯ หลัง นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า รัฐบาลล้มเหลวเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฯ ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง ถือเป็น มหันตภัยร้ายแรงที่บ่อนทำลายทุกอย่าง ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สังคม และประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้ โดยได้เสนอร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2564 เน้นการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยถือว่าผู้เสพและผู้ติดนั้นเป็นผู้ป่วย

1313303

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ทำอนุบัญญัติ หรือ กฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปก่อน แต่เนื่องจากว่าปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้ จึงบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมควบคู่กันไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สำหรับการบำบัดรักษา เราได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ตั้งแต่ใช้ระบบสายด่วน 1567 และ ภาคีเครือข่าย และรับส่งผู้ป่วยไปสู่ศูนย์คัดกรอง สถาบัน สถานพยายาบาล เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามทำทุกเรื่องร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยู่ได้ปกติอยู่ต่อไป ให้กลับไปใช้ชีวิตครอบครัวได้ตามปกติ และ ประกอบสัมมาอาชีพได้ เป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคม ซึ่งรัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ป่วยทุกคน

1313320

สำหรับเรื่องยาเสพติด เราได้ป้องกันปราบปรามมีการจับกุมทุกวัน ทางปัญหาชายแดนไม่ว่าตำรวจ ทหาร ทหารเรือ ก็ได้มีการจับกุมทุกวัน จะเห็นได้จากการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดำเนินการมา ผมฟังท่านส.ส.ที่ได้พูดเมื่อกี้นี้ผมอยากให้ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจับกุม เพื่อจะได้จับกุมให้ได้ให้มากขึ้น ไม่ใช่มาพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้น คนทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาของผม ที่อยู่บริเวณชายแดนเขาจะเสียกำลังใจนะครับ

สำหรับกลุ่มขบวนการการค้ายาเสพติดนั้น ได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคง โดยการจับกุมเพื่อให้จับกุมได้หลายๆ จำนวนมากมาย แล้วเราก็จับกุมได้ และมีการคืนความดีให้กับผู้ที่จับกุมทุกคน เราไม่มีการไปอมตามที่คุณว่าเลยนะครับ ผู้บังคับบัญชาไม่เคยคิดจะอมในเรื่องรายได้ ของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทหาร หรือ ตำรวจ ที่ทำการจับกุมยาเสพติดได้

1313305

ถ้าสมมติว่ามีการอมนั้น เราก็จะต้องสืบกันอย่างเฉียบขาด และปัจจุบันสามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดได้จำนวนมากต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในโทรทัศน์แทบทุกวัน ขอให้รับทราบด้วยว่า รัฐบาลไม่เคยนิ่งเฉยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ยาเสพติดได้ลดน้อยลงและหมดไป และ พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้

1313313

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight