Politics

ด่วน! ‘โอไมครอน’ ระบาดหนัก รพ.จุฬาฯ แจ้งลดให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% เริ่ม10 ม.ค.นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด่วน!! โควิดสายพันธุ์ โอไมครอน ระบาดหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศปรับบริการผู้ป่วยนอกในระบบปกติ ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. เป็นต้นไป 

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่องการปรับการบริการผู้ป่วยนอกในระบบปกติ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลดบริการผู้ป่วยนอกลง 50%

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ โอไมครอน ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงปรับบริการผู้ป่วยนอกในระบบปกติดังนี้

1. ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% โดยพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน

2. มีการคัดกรองประวัติความเสี่ยงผู้ป่วยทุกราย

3. ผู้ป้วยที่แพทย์พิจารณาเลื่อนนัด หรือสั่งยาล่วงหน้า จะได้รับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือรับยาล่วงหน้าได้ ที่ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 1

4. แพทย์อาจพิจารณาให้การตรวจรักษาทางระบบออนไลน์ ในบางรายการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแต้งให้ทราบต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight