ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ค้านแก้รธน. ม.144 และ ม.185 ชี้เป็นหัวใจสำคัญในการปราบทุจริต!

“นายกรัฐมนตรี” ค้านปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.144 และ ม.185 เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริต และปิดช่องว่างไม่ให้มีการแทรกแซง 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 144 และ 185 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการสำคัญ ห้ามมิให้ ส.ส. และ ส.ว. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สามารถลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญ 2560

ประยุทธ์236643

นายกรัฐมนตรี ยังเห็นว่า การจัดทำข้อเสนอโครงการในแต่ละจังหวัด ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านกระบวนการในส่วนต่างๆ ได้ ในส่วนของมาตรา 185 ที่ระบุว่า ส.ส. หรือ ส.ว. ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น นายกรัฐมนตรี เห็นว่า เป็นหลักการที่ถูกต้องแล้ว

“ท่านนายกรัฐมนตรียังติดตามการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 1 ในวันนี้ และทราบว่า จะมีการเสนอขอแก้ไข ม.144 และ ม.185 ดังนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประชาชนคนหนึ่ง จึงไม่เห็นชอบกับการเสนอให้แก้ไขในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางตรงทางอ้อม” นายอนุชา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม