ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ศบค. เคาะเกณฑ์ ‘กักตัว’ เดินทางเข้าไทย ทั้งทาง อากาศ-บก-น้ำ เช็คด่วน เริ่ม 1 ก.ค.นี้

ศบค. เคาะเกณฑ์ กักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ดีเดย์ 1 กรกฎาคมนี้ ผ่อนปรน กัปตันและลูกเรือ กักตัวที่พักได้ ไม่ต้องเข้า AQ หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.เป็นประธาน โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของสถานที่กักกัน ซึ่ง ศบค. เคาะเกณฑ์ กักตัว ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ศบค. เคาะเกณฑ์ กักตัว

  • การเดินทางทางอากาศ

ให้เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine (AQ) ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

สำหรับสถานกักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร หรือ Organizational Quarantine (OQ) จะใช้รองรับคนไทยใน 2 กรณีคือ

1. กรณีแรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากทำงานในต่างประเทศ ตามแนวทางที่ กระทรวงแรงงาน กำหนด

2. กรณีผู้มีสัญชาติไทย ที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย หรือกลุ่มเปราะบาง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด

  • การเดินทางเข้ามาทางบก

ให้เข้ารับการกักกันตัว ในสถานที่กักตัวของรัฐ State Quarantine (SQ) เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาทางช่องทางนี้ไม่มากนัก โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะช่วยลดปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ที่เสี่ยงเป็นพาหะของโรค

หมอทวีศิลป์

  • การเดินทางทางน้ำ

ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางน้ำ ให้ผู้ที่สัญชาติไทยเข้ารับการกักตัวใน AQ โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเอง” โฆษก ศบค. กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบกับข้อเสนอ เพื่อพิจารณาปรับวิธีการกักตัว ของลูกเรือ บริษัท การบินไทย (มหาชน)จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการกักตัว โดยภาวะเศรษฐกิจนี้สร้างความลำบากกับหลายฝ่าย อีกทั้งขณะนี้เริ่มมีวัคซีนเข้ามา กัปตันและลูกเรือได้รับวัคซีนแล้ว

ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเรื่องวิธีการกักตัว เมื่อได้รับวัคซีนครบตามกำหนดแล้วอย่างน้อย 14 วัน ดังนี้

กรณีที่ไม่ได้ลงจากเครื่องบิน หรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จากเดิมซึ่งต้องให้เข้ารับการกักกัน อาจเป็นที่พำนักของผู้เดินทาง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร หรือ Home Quarantine

Travel Bubble ๒๑๐๖๑๘ e1624006721863

ทั้งนี้ ได้ปรับวิธีกักตัว เป็นให้ดำเนินการคุมไว้สังเกต เป็นที่พำนักของผู้เดินทาง หากมีอาการให้รีบแจ้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ภายใต้กำกับของสายการบิน

ส่วนกรณีที่ไม่ได้ลงจากเครื่องบิน หรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือลงจากเครื่องบินเกิน 12 ชั่วโมง

จากเดิมต้องเข้ารับการกักกันแบบทางเลือกที่รัฐจัดให้ หรือ Alternative Quarantine เปลี่ยนเป็นให้เข้ารับการกักกัน อาจเป็นที่พำนักของผู้เดินทาง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เห็นสมควร หรือ Home Quarantine

หากมีอาการ ให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ภายใต้กำกับของสายการบิน โดยกำหนดจำนวนวันกักตัว 14 วันเท่าเดิม และตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการ หรือขึ้นอยู่กับการบินครั้งต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม