ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กทม.เอาจริง ตรวจแคมป์คนงาน ติดเชื้อ 2 คน ‘Bubble and Seal’ ทันที

กทม.เอาจริง ติวเข้มเขต เจ้าของแคมป์ก่อสร้าง ป้องกันโควิด-19 ตรวจแคมป์คนงาน ทั้งเล็ก-ใหญ่ น้อยกว่า 50 คน จับตรวจทุกคน เจอติดเชื้อ 2 คน Bubble and Seal ทันที

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการ Bubble Protocol และ Bubble & Sealed พร้อม ตรวจแคมป์คนงาน ทุกพื้นที่

ตรวจแคมป์คนงาน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จะสุ่มตรวจเชิงรุกคนงานก่อสร้าง ทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวทุกแคมป์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

  • แคมป์ก่อสร้าง ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป จะสุ่มตรวจ 75 คน
  • แคมป์ก่อสร้าง ที่มีคนงาน 50-99 คน สุ่มตรวจ 50 คน
  • แคมป์ก่อสร้าง ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน จะตรวจทุกคน

หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แคมป์ดังกล่าว จะต้องดำเนินมาตรการ “Bubble and Seal” ซึ่งจะมีความเข้มข้น และมีมาตรการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนยิ่งขึ้น ส่วนแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดข้างต้น ให้ยังคงดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ทั้งนี้ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน อันเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ไปยังสำนักงานเขตทุกเขต และสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการก่อสร้าง

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาด ในลักษณะกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) เกิดขึ้นในแคมป์คนงานก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างหลายแห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งสำนักอนามัย จะจัดส่งคู่มือ และแบบตรวจสอบ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งที่พัก และสถานที่ทำงาน ให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อนำไปส่งต่อไปยัง ผู้ประกอบการก่อสร้าง

สำหรับการดำเนินงาน ตามมาตรการ Bubble Protocol จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการ จะต้องตรวจสอบตามแบบตรวจสอบ และจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานเขต เพื่อตรวจซ้ำว่า เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบหรือไม่

จากนั้นจัดส่งผลการตรวจ ของสำนักงานเขต ไปยังศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับกลุ่มเขต เพื่อตรวจกำกับอีกลำดับชั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุม ในการปฏิบัติสูงสุด

กทม.คลัสเตอร์ 1

ล่าสุดในวันนี้ (15 มิถุนายน 2564) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า พบคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย แคมป์ก่อสร้างคอนโดศุภาลัย ปาร์ค แยกไฟฉาย ผู้ติดเชื้อสะสม 96 คน

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษา แล้ว 92 ราย เหลือ 4 ราย ยังไม่ได้ เข้ารับการรักษา เนื่องจากเป็นต่างด้าวไร้สิทธิ โดย ศบส. สนข. ได้ลงสอบสวนโรค ติดตามกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนอุปกรณ์ หน้ากาก ถุงมือ และชุด Home Quarantine

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการได้ปิดแคมป์แล้ว และจากนี้ จะกักตัวแรงงาน ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดในแคมป์ หากมีผู้ป่วยนำออกมาตรวจรับการรักษาภายนอก โดยเชื่อว่า แนวโน้มโอกาสกระจายออกสู่ชุมชนมีน้อย เนื่องจากได้แยกกกักกันโรคแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม