ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เดือดร้อนต้องช่วย! กทม. ไฟเขียว ‘หาบเร่แผงลอย’ ต่ออายุพื้นที่ขายของครั้งละ 2 ปี

หาบเร่แผงลอยดีใจ! กทม.ไฟเขียว ให้ต่ออายุพื้นที่ทำการค้า ในที่สาธารณะ ครั้งละ 2  ปี หวังช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด หลังผู้ค้าร้องเรียนเข้ามามากว่าเดือดร้อน

วันนี้ (15 มิ.ย.)  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 โดยมี นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

shutterstock 1990296818

นายสกลธี เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือถึงการแก้ไขปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับแรก ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากกลุ่มผู้ค้า ได้ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องระยะเวลาทำการค้าคราวละ 1 ปี ซึ่งหากไม่ได้รับสิทธิการทำค้าขายต่อเนื่อง จะไม่คุ้มกับการลงทุน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และลดผลกระทบต่อผู้ค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ฉบับที่ 3) ข้อ 10 เงื่อนไขการทำการค้า ให้ทำการค้าได้คราวละ 2 ปี

ส่วนพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องทำการค้า ต่อให้สำนักงานเขตทบทวนความเหมาะสม โดยเสนอผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณา

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้พื้นที่บริเวณถนนไกรสีห์ ถนนตานี และถนนรามบุตรี เป็นพื้นที่ทำการค้า ที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ย่านบางลำพู เนื่องจากเป็นย่านการค้าที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเยือนจำนวนมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม