COVID-19

เปิดข้อมูลเหยื่อโควิดวันนี้ 43 ราย อายุน้อยสุดแค่ 25 ปี กทม. ยอดตายยังพุ่งอันดับหนึ่ง


เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโควิด  43 รายล่าสุด พบอายุน้อยที่สุด 25 ปี “เบาความ-ความดันสูง”  ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงมากสุด ขณะ “กทม.” พบผู้เสียชีวิตสูงสุด 

วันนี้ (10 มิ.ย.) พญ.อภิศมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,310 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 158,675 ราย หายป่วยแล้ว 111,861 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 1,281 ราย ทั้งนี้ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 187,538 ราย หายป่วยแล้ว 139,287 ราย เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย

สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิต 43 รายนั้น เป็นชาย 31 ราย หญิง 12 ราย อายุระหว่าง 25-91 ปี แยกเป็นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 27 ราย สมุทรปราการ 5 ราย นครปฐม 4 ราย นครสวรรค์ 2 ราย ส่วนที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สงขลา กาญจนบุรี สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อเสียชีวิต จังหวัดละ 1 ราย

การตามรอยโรค พบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง 21 ราย เบาหวาน 13 ราย ไขมันในเลือดสูง 9 ราย โรคไต 4 ราย และมะเร็ง 2 ราย

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้น อัตราสูงสุดยังเป็นคนในครอบครัว คนอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  เพื่อนร่วมงาน อาศัยหรือเข้าไปในสถานที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง เช่น ค้าขาย ขับตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น

สำหรับค่ากลางระยะเวลาวันที่ทราบผลติดเชื้อ-เสียชีวิต เฉลี่ยอยู่ที่ 15 วัน นานสูงสุด 48 วัน โดยผู้เสียชีวิต 23 ราย มากกว่า 14 วัน 10 ราย ตั้งแต่ 7-14 วัน และ 9 ราย ตั้งแต่ 0- 6 วัน ส่วนอีก 2 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน

198813342 342277694057228 7149691818400878730 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม