Politics

โควิดยังหนัก! ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 14 มิ.ย.นี้


โควิดยังหนัก! “รมว.ศธ.” ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมอีกรอบจาก 1 มิถุนายน เป็น 14 มิถุนายนแทน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระยะเวลาในการเข้ารับวัคซีน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพราะสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศธ.มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมที่มีการขยับจากวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นวันที่ 1 มิถุนายนนั้น

ตรีนุช เทียนทอง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้น ตนและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ จึงมีข้อสรุปให้ปรับเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 อีกครั้งจากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายนเพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน 

โดยจะยกเว้นโรงเรียน และสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เพราะหากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าว ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

“ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรก โดยจัดทำเอกสารจำนวนและรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19” นางสาวตรีนุช กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม