ดูหนังออนไลน์
Business

ข่าวดีพ่อแม่! โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.50 บาท แบ่งเบาภาระเปิดเทอม

 โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.50 บาท  ต้อนรับเปิดเทอม ช่วยแบ่งเบาครอบครัว ลูกหนี้ ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ต้องดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงมอบนโยบายให้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน จึงได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอมได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนั้น ถ้ามีสินทรัพย์ก็สามารถนํามาจํานําได้ทันที ไม่ต้องเช็กเครดิตบูโร หากเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีเอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน-นักศึกษาหรือใบรับรองจาก สถาบันการศึกษาและต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ถึงเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้

ส่วนผู้ปกครองที่ต้องการได้ดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องนําสูติบัตร หรือสําเนาใบเกิด ของบุตรหลาน มาแสดงกรณีที่เป็นพ่อ แม่ แต่ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ต้องนําเอกสาร เช่น สมุดจดบันทึกประจําตัวนักเรียน เพื่อแสดงฐานะการเป็นผู้ปกครอง

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทําให้ทรัพย์หลุดจํานําลดน้อยลง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ขยายเวลาระยะเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดระยะเวลาการรับจํานําไว้ที่ 4 เดือน 30 วัน ต้องมาไถ่ถอนทรัพย์คืน หากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจํานํา

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ขยายเวลาของตั๋วรับจํานํา เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไป ให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชน ให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิด อัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (โดยจํากัดวงเงินรับจํานําไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

2. เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จนถึง กันยายน 2564

จากข้อมูลของสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตัวเลขการจํานํา ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง มกราคม – มีนาคม มีมูลค่า 1,370 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะเดือน เมษายน อยู่ที่ 426 ล้านบาท

ส่วนทรัพย์ที่มาจํานําสูงสุด ส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ สัดส่วน 84% รองลงมา เป็นอัญมณี เพชร พลอย 10% ที่เหลือก็จะเป็นกรอบพระ นาค และทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือช่าง นอกจากนี้ยังมีทรัพย์จํานําประเภทหม้อก๋วยเตี๋ยว หม้ออลูมิเนียม ถาดอลูมิเนียม และครก อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม