COVID-19

ประกาศ ‘เปิดเทอมมหาวิทยาลัย’ 14 มิ.ย. สอนผสม ‘ออนไลน์ – ออนไซท์’


อว. ประกาศ “เปิดเทอมมหาวิทยาลัย” ตั้งแต่ 14 มิ.ย. สอนผสมผสาน “ออนไลน์ – ออนไซท์” ต้องป้องกันไวรัสโควิด – 19 เข้มงวด

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. มีนโยบายให้เริ่ม เปิดเทอมมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 โดยให้ใช้การสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์และออนไซท์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ แต่หากสามารถเปิดการสอนในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

เปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564

ขณะนี้ อว. โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเรียนออนไลน์ ให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย

โฆษก อว. กล่าวต่อว่า แต่สิ่งที่จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มดำเนินการเรียนการสอนได้เร็วขึ้นคือ การที่บุคลากรต่าง ๆ ได้รับวัคซีน โควิด – 19 ซึ่งอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยได้ลงความเห็นว่า หากอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้รับวัคซีนก่อนการเปิดเทอมจะสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น และจะทำให้ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ เกิดความมั่นใจในการใช้วัคซีนด้วย

ในส่วนของนิสิต นักศึกษานั้น ถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากนักและมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้น้อยกว่าผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมมาก และมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและแพร่เชื้อต่อไปในสังคมได้สูง ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคน

shutterstock 1088270213

ในวันเดียวกันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 หรือ ศบค. ก็ได้กำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกและจัดสลากเข้าโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัยธมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการนำเสนอเรื่องการขอยกเว้นการใช้อาคารสถานที่ที่เป็นโรงเรียน 3 ประเด็น เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งวันนี้มีการอนุมัติแล้ว

1.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอใช้อาคารสถานที่ในการจับสลากเข้าเรียน

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอใช้อาคารสถานที่ในการสอบคัดเลือกและจับสลาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การจับสลาก การสอบคัดเลือก ไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)

2.ที่ประชุมอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คนในสถานศึกษาที่มีการจับสลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียน

3.ให้ดำเนินการตามมาตรการ โควิด – 19 ที่ ศบค. กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่

185984614 324183199200011 8075405015464989878 n e1620903253100

สำหรับกำหนดการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นดังนี้

  • ประถมศึกษาปีที่ 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัวภายใน 16 พฤษภาคม 2564
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัวภายในวันที่ 29 พฤาภาคม 2564
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัวภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
  • กรณีเด็กไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนง วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัวภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม