Politics

วันนี้ PM2.5 เกินมาตรฐาน 37 จังหวัด ‘กรุงเทพฯ-อีสาน’ ฝุ่นพุ่งเกิน 100 มคก./ลบ.ม.

วันนี้ PM2.5 เกินมาตรฐาน 37 จังหวัด “กรุงเทพฯ-อีสาน” บางพื้นที่ค่าฝุ่นพุ่งปรี๊ดเกิน 100 มคก./ลบ.ม. เตือนประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 22 ม.ค. 64

ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 37 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (21 ม.ค. 64) จำนวน 33 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดแพร่  จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดตาก  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดนครราชสีมา

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 39 – 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตรวจวัดได้ 34 – 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัด PM2.5 ได้ 50 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 38 – 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 12 – 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ​กรุงเทพมหานคร (​กทม.) ตรวจวัดได้ 52 – 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

PM 2.5 วันนี้ 22 ม.ค. 64

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 22-25 มกราคม 2564 ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นต่ำลง การสะสมฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นได้

โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ PM2.5 ผ่านทาง

  • เว็บไซต์ Air4Thai.com
  • เว็บไซต์ bangkokairquality.com
  • แอพพลิเคชั่น Air4Thai
  • แอพพลิเคชั่น AirBKK

ฝุ่น กทม. 22 ม.ค. 64

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละลอง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ เวลา 07.00 น. วันนี้ พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ 59-97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 68 พื้นที่ ลดลงจากเมื่อวานที่เกินค่ามาตรฐาน 69 พื้นที่

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม