Politics

เสื้อกันหนาวต้องพร้อม! กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว


เสื้อกันหนาวต้องพร้อม! กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ระบุว่า

หน้าหนาว22101

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกรมอุตุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม