Politics

ยอมไม่ได้! กลุ่มป่วนขบวนเสด็จ ‘ชัยชนะ’ จี้ขยายผลคนหนุนหลัง

“ชัยชนะ” ลั่นยอมไม่ได้กลุ่มป่วนขบวนเสด็จ ไม่ควรได้นิรโทษกรรม จี้ขยายผลคนหนุนหลัง ชี้กระทบต่อจิตใจ และความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศ

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลที่ไปขัดขวางขบวนเสด็จฯ ว่า กรณีที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความเหมาะสมทั้งกาลเทศะ รวมทั้งเป็นการละเมิด และย่ำยีจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ

ยอมไม่ได้

ทั้งนี้ กลุ่มที่เคลื่อนไหวต่างอ้างหลักการประชาธิปไตยมาเป็นเหตุอันชอบธรรมในการดำเนินการต่างๆ แต่ประชาชนทั่วไปต่างก็ทราบว่า มีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลัง และคอยให้ท้ายจนทำให้ผู้ที่เคลื่อนไหวเหิมเกริม เพราะคิดว่าทำอะไรแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว มักสร้างความไม่สบายให้กับสังคมไทยโดยรวม ยิ่งไปทำต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยแล้ว ตนก็ยอมไม่ได้

ดังนั้น จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย และขอให้ขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้เคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นการกระทบต่อจิตใจ และความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศด้วย

การที่เกิดกรณีขัดขวางขบวนเสด็จฯ ทั้งๆ ที่ ไม่มีการกั้นขบวน เพื่อให้รถปกติสัญจรไปมาได้นั้น ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และหลักการประชาธิปไตยอันเป็นสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ยึดถือในการเคลื่อนไหว เพราะผมจำได้ว่า กลุ่มดังกล่าว ได้เคลื่อนไหวในประเด็นนี้ โดยอ้างว่า เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน แต่ในเมื่อ มีการปรับวิธีการในการเสด็จฯ โดยทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดนั้น คนกลุ่มนี้ก็ยังไม่พอใจ และถึงขนาดขับรถแทรกเข้าไปในขบวนอีก ถือว่ามีเจตนาอาฆาดมาดร้ายอย่างชัดเจน และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง ซึ่งตรงนี้ ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถสกัดกั้นไม่ให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าไปถึงได้ เพราะฉะนั้น กรณีนี้ผมจะยกขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่เคลื่อนไหวกระทบต่อสถาบันฯ อย่างร้ายแรงนั้น ไม่สมควรที่จะได้การนิรโทษกรรม เพราะเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรม และความรู้สึกของประชาชนทั่วไปด้วยนายชัยชนะ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo