ดูหนังออนไลน์
General

เปิดภาพ ‘จันทรุปราคา’ คืนวัน ‘วิสาขบูชา’

เปิดภาพดวงจันทร์ ขณะเกิด “จันทรุปราคา” หรือ “จันทรคราส” ในคืนวันวิสาขบูชา วันนี้ (26 พ.ค.)

a7Q9A8152

ในช่วงหัวค่ำวันนี้ (26 พ.ค.) ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ได้เกิดจันทรุปราคา อันเป็นผลจากดวงจันทร์เคลื่อนผ่านเข้าไปในเงาโลก ประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วทุกภาค 

b7Q9A8136

จันทรุปราคาจะดำเนินอยู่ ขณะดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก และส่วนใหญ่ของประเทศเห็นได้ ในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาบางส่วนเท่านั้น ไม่เห็นในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาเต็มดวง เนื่องจากจันทรุปราคาเต็มดวง สิ้นสุดลงก่อนดวงจันทร์ขึ้น

c7Q9A8109

จันทรุปราคาเต็มดวง เกิดขึ้นในช่วงที่ดวงจันทร์ทั้งดวงอยู่ในเงามืด ตรงกับเวลา 18:11-18:26 น. ช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังไม่เห็นดวงจันทร์ บริเวณที่ดวงจันทร์ขึ้นแล้ว ได้แก่ ด้านตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายสุดของภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างสุด

e7Q9A8095

จันทรุปราคาครั้งนี้ เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด หรือที่บางคนเรียกว่าซูเปอร์มูน (supermoon) โดยขนาดของดวงจันทร์ จะใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยราว 7-8% ซึ่งไม่ได้แตกต่างมากจนสังเกตได้ชัดด้วยตาเปล่า

f7Q9A8146

อ่านข่าวเพิ่มเติม