ดูหนังออนไลน์
Horoscope

สวดด่วน!! ‘หมอช้าง’ เปิดคาถากันคราสจากพระราหู แก้ราหูอมจันทร์คืนนี้

“หมอช้าง” เปิดคาถากันคราสจากพระราหู แก้ราหูอมจันทร์ คืนนี้!! พร้อมเตือนราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง 2 ราศีต้องระวัง ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า เช็คเลย!!

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เตือนราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง 26 พฤษภาคมนี้ 2 ราศีต้องระวัง ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า ได้แก่

  • ราศีพฤษภ (15 พ.ค. – 14 มิ.ย.)

  • ราศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

โดยระบุว่า คืนวันพุธที่ 26 พฤษภาคมนี้ มีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธกลางคืน ควรระวังในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ ทั้งปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุและเรื่องอารมณ์แปรปรวน หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม และควรสวดบทป้องกันคราสจากพระราหูเป็นประจำ

คาถาบูชาพระราหู

ทั้งนี้ราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง ตรงกับวันพุธกลางคืน ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า ระวังปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และความวุ่นวาย ไม่ควรอยู่กลางแจ้งในคืนราหูอมจันทร์ แก้เคล็ดโดยหมั่นสวดคาถากันคราสจากพระราหู

ทั้งนี้ “หมอช้าง” ได้คาถาคราสจากพระราหู มาฝากแฟนเพจ โดยระบุว่า นำบทสวดมาฝากนะครับเป็นคาถาของหลวงพ่อน้อย แนะนำช่วงนี้สวดเป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่ 1 มิถุนายนครับ

คาถาบูชาพระราหู

เกิดจันทรุปราคาและเกิดเหตุการณ์ราหูอมจันทร์

เย็นวันที่ 26 พฤษภาคม หลังเวลา 18:00 น ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้าน เนื่องจากจะเกิดจันทรุปราคาและเกิดเหตุการณ์ราหูอมจันทร์ ซ้อนจันทร์ 2 รอบ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อดวงดาว โดยเฉพาะลัคนา ราศีพฤษภ (15 พ.ค. – 14 มิ.ย.) และ ราศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.) และ ผู้ที่เกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน มากที่สุด และมีผลกระทบกับทุก ๆ ราศี และทุกวันเกิด ด้วยเช่นกัน จะกระทบมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับพลังบวกลบ ที่มีอยู่ในดวง ที่ดีที่สุดไม่ควรเสี่ยงเลย

วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ

เวลา 18.15 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรออกไปอยู่นอกชายคา หรือโดนแสงจันทร์เลย และให้สวดมนต์ คาถาบูชาพระราหู โดยสวด บทสวดคาถาสุริยปับพา บทสวดคาถาจันทรปับพา ถ้าต้องการมีความโชคดี ให้สวดตามกำลังอายุบวกหนึ่ง หรือถ้าขี้เกียจสุด ๆ ก็ให้ สวดพระคาถาทั้ง 3 บท อย่างน้อย คาถาละ 1 จบ และตามด้วยคำอธิษฐาน

คาถาบูชาพระราหู พร้อมคำอธิษฐานบูชา กรวดน้ำให้พระราหู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คาถาบูชาพระราหู

ตั้ง นะโมฯ (3 จบ) บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป

อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ

สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป

อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวด คาถาสุริยปับพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทสวด คาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

หลังจากสวด คาถาบูชาพระราหู สุริยะปัพพา และคาถาบูชาจันทรปัพภา

ข้าพเจ้า ชื่อ…..นามสกุล….วันเดือนปีเกิด…..ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่………

ขอตั้งจิตอธิษฐาน น้อมถวายบุญ ในวันนี้ ที่ข้าพเจ้าได้ สวดพระคาถาบูชาพระราหู และพระคาถาบูชาสุริยปัพภา จันทรปัพภา เพื่อให้เกิดเป็นความสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระราหู ผู้มากมีอิทธิฤทธิ์ และทุกบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้เคย บำเพ็ญมาในทุกภพทุกชาติ ถวายให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ ที่ข้าพเจ้าเคารพบูชากราบไหว้ ผู้มีพระคุณทั้งสามภพ รวมไปถึงพระราหูผู้เรืองฤทธิ์ และเทพยดาทั้งหลายในทั่วสากลโลก

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า หรือที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาและกราบไหว้ พระแม่ธรณีและเทพารักษ์ทั้งหลาย ในทุกสถานที่ รวมถึงพระราหูผู้เรืองฤทธิ์ ให้ทุก ๆ พระองค์ทรงมีบารมีสูงยิ่ง ๆ ขึ้น

และด้วยการสวดบูชาพระราหู ด้วยความตั้งใจในวันนี้ ของข้าพเจ้า

นับจากนาทีนี้ ขอพระราหู โปรดเปิดทางให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ กับตัวข้าพเจ้า ให้เหตุการณ์ร้ายกับกลายเป็นดี หากมีปัญหาใดที่ขัดข้องอยู่ ขอให้หมดซึ่งความขัดข้องทุกอย่าง คิดทำการสิ่งใดก็ขอให้ ทุกอย่างสำเร็จ ตามคำอธิษฐานทุกประการ ในวันนี้ด้วยเถิด

นับจากนาทีนี้ ในปี 2564 นี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่เรื่องดี ๆ การงานดี การเงินดี สุขภาพดี โชคลาภดี ครอบครัวดี ลูกหลานดี ค้าขายก็ให้มีกำไรดี มีเงินเก็บดี ความขัดข้อง ความขัดสน คำว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ จงอย่ามาบังเกิดกับข้าพเจ้าอีกเลยด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขององค์พระราหูด้วยเถิด

พุทธังเปิด ธัมมังเปิด สังฆังเปิด พระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสภะคะวา และข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ส่งไปถึง บูรพกษัตริย์ไทยทุก ๆพระองค์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติมิตรสหายลูกหลานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในชาตินี้และทุก ๆ ชาติ ทั้งผู้มีพระคุณทั้ง 3 ภพ เจ้ากรรมนายเวรทั้ง 3 ภพ ในทุกภพชาติ หากผู้ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ หากผู้ใดมีสุขขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้น และแผ่ไปถึงสัมภเวสีและวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายที่อยู่รอบกายข้าพเจ้า และมีกรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้าทั้งด้านดีและไม่ดี ขอให้ดวงจิตเหล่านั้นจงพ้นจากอบายภูมิและความทุกข์ทั้งหลาย และได้ไปสู่ภูมิที่ดีที่สุด และหากข้าพเจ้ามีเวรกรรมใด ๆ หรือติดกรรม กับนามใด ๆทั้งหมด ในทุกนามที่ได้เอ่ยมานี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขออโหสิ และให้อโหสิกรรมทุกนาม ให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีเวรกรรมที่ต้องชดใช้กันอีกต่อไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสาป คำสาบาน คำสาปแช่งทั้งหมดที่ติดตัวข้าพเจ้ามา หรือที่ข้าพเจ้าเคยสาปแช่ง ผู้ใดนามใด ในทุกภพชาติก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิทั้งหมดให้ ไม่มีอะไรติดกรรมต่อกันใด ๆ ในทุกประการ นับแต่นาทีนี้

และขอให้บุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ อธิษฐานในวันนี้ จงสำเร็จตามคำอธิษฐานทุกประการนับแต่นาทีนี้ ด้วยเถิด

ขอบคุณเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK