ดูหนังออนไลน์
General

ไฟเขียว ‘ตำรับยาผสมกัญชา’ 16 ตำรับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตำรับยาผสมกัญชา 16 ตำรับ กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ผนึกวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึง และให้ประชาชนได้รักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย จึงได้อนุญาตให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใช้ ตำรับยาผสมกัญชา 16 ตำรับ เพื่อการรักษาได้

ตำรับยาผสมกัญชา

 

ทั้งนี้เนื่องจาก ขณะนี้มีประชาชน ที่สนใจเข้ารับรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง การขยายการใช้ ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ ใน รพ.สต. จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง ในการรักษาของประชาชนได้ โดยคัดเลือกตำรับ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการปลูก และใช้ประโยชน์ เพื่อให้ทางการแพทย์แผนไทย นำผลผลิตที่ได้ ปรุงเป็น ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ และผลิตเป็นยากัญชา ในระบบโรงงาน WHO-GMP สำหรับ สถานบริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ จึงได้ให้ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชา สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน ได้ตั้งเป้าจำนวนผู้รับบริการ ประมาณ 15,200 คน ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา, รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี, รพ.สต. บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร และ รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมีแหล่งปลูกกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรสานนา จ.ลำปาง, วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

พร้อมกันนี้ ยังมีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่, กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร, โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม

ด้าน นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ยังได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิก เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการเข้าถึง แหล่งสนับสนุน ทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้รับมอบตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จากแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีประสบการณ์กับผู้ป่วยโดยตรง ให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อนำไปศึกษาวิจัย และพัฒนา และใช้ประโยชน์ ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วย คาดว่าจะดำเนินการวิจัยได้ ในช่วงเดือนเมษายน 2564

นายแพทย์สำเริง ยังคาดว่า ประมาณ 2-3 เดือนจากนี้ จะมีการออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ป่วย ที่แพทย์ให้การวินิจฉัยแล้ว สามารถปลูกได้ 6 ต้น หรือ การที่เกษตรกรรวมกลุ่ม  เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูก เพื่อเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป โดยการปลูกทั้งหมด ต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT