ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘อภัยภูเบศร’ พบ ‘สารสกัดกัญชา’ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ‘ผู้ป่วยมะเร็ง’

อภัยภูเบศร พบสารสกัด ‘กัญชา’ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง เร่งผลิตยาน้ำมันกัญชาตำรับพื้นบ้าน หวังดึงผู้ป่วยใต้ดิน มาใช้ยาที่มีคุณภาพ

หลังจากประเทศไทยมีนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2562 โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตยาสารสกัดกัญชาสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ข้อมูลจาก อภัยภูเบศร เบื้องต้นพบว่า สารสกัดกัญชาน่าจะมีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ล่าสุด พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยากัญชาในประเทศ ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียน และจำหน่ายทั่วไปได้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลประสิทธิผล และความปลอดภัยที่ชัดเจน

ดังนั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น focal point จึงจัดระบบการติดตามผลการรักษาและความปลอดภัย เพื่อประกันคุณภาพการรักษา

เบื้องต้นจากข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 82 ราย พบว่า ยาสารสกัดกัญชา มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมีผลช่วยลดอาการปวด และทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น ส่วนในด้านความปลอดภัยพบว่า มีความปลอดภัยดี มีอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ปากแห้งคอแห้ง เวียนหัว ง่วงนอน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง อาการข้างเคียงข้างต้นก็หายไป

ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีค่าไต หรือตับที่ผิดปกติ  พบว่า อาจทำให้การทำงานของไตและตับแย่ลง แต่อาจสรุปได้ยากว่า มาจากโรคที่เป็นอยู่แล้ว หรือจากยาสารสกัดกัญชากันแน่ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยข้างต้นยังเป็นแค่เริ่มต้น ซึ่งทางทีมแพทย์ และเภสัชกรวางแผนจะศึกษาวิจัยให้ละเอียดต่อไป

อภัยภูเบศร
พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

พญ.โศรยา กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการรักษาด้วยยากัญชา นอกจากผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ในขณะนี้ กำลังประเมินผลการใช้ยาสารสกัดกัญชา ในการบรรเทาอาการปวดปลายประสาท ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน รวมถึงการประเมินผลการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับจากยาศุขไสยาศน์

ผู้ป่วยเหล่านี้ได้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ช่วยให้หลับมาก่อน แต่ไม่ได้ผล การใช้ยาศุขไสยาศน์พบว่าทำให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นในทุกมิติ แต่ผู้ป่วยหลายรายแจ้งว่ามีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารส่วนบนมาก ทางโรงพยาบาลจึงนำผลการประเมินเบื้องต้นมาปรับรูปแบบการผลิตยาศุขไสยาศน์ให้เป็นแคปซูล และพร้อมจะส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกันยายนนี้

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยากัญชา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีความมุ่งมั่นในการผลิตยากัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่ปลอดภัย

อภัยภูเบศร

ขณะนี้ ทางโรงพยาบาลได้รับมอบยากัญชาตำรับพื้นบ้านมาแล้ว และได้ส่งทีมเภสัชกร-แพทย์แผนไทยลงไปเก็บข้อมูล พบว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี ในด้านการช่วยการนอนหลับ ปวดเรื้อรัง และโรคผื่นภูมิแพ้

“เราเตรียมพร้อมจะนำมาผลิต โดยหากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดภายในเดือนนี้ เราก็น่าจะมียากัญชาตำรับพื้นบ้านให้แพทย์แผนไทย ได้สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยปลายปี และเราจะวางระบบการเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธิผลและความปลอดภัยเพื่อนำเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะทำมียากัญชาใช้ในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน”

ความเป็นมา โรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

ในปี 2452 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ว่าจ้าง บริษัทโฮวาร์ด เออร์สกิน สร้างตึก เพื่อใช้รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรณีที่พระองค์ เสด็จมายังมณฑลปราจีนบุรีอีก แต่พระองค์เสด็จสรรคตเสียก่อน ในปีพุทธศักราช 2453

ต่อมา ในปี  2455 ตึกหลังนี้ได้ใช้รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ อีกหลายพระองค์ เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึงแก่อสัญกรรม ตึกหลังนี้ เป็นมรดกตกทอดมาถึง พระยาอภัยวงศ์วรเศรฐ และถวายเป็นของทูนพระขวัญ ในวันอภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 (พระนามเดิมว่า เครือแก้ว อภัยวงศ์ ทรงมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานบ้านและที่ดินทั้งหมด เป็นสิทธิ์ขาดแก่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ต่อมาในปี 2480 ขณะพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีประทับที่ประเทศอังกฤษ จึงพระราชทานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนั้นแก่มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาลปราจีนบุรี

เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2509 โดยมีสมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จฯ มาทรงเปิดป้าย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมทั้งทรงรับโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ทั้งสองพระองค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team