General

‘เราไม่ทิ้งกัน’ ลูกจ้างนอกระบบ อ่านที่นี่!! วิธีลงทะเบียนรับ 5,000 บาท เยียวยา ‘โควิด-19’ วันนี้ 28 มี.ค. 6 โมงเย็น

จากมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 หนึ่งในมาตรการที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ มาตรการชดเชยรายได้สำหรับลูกจ้างนอกระบบ ด้วยการแจกเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

P04 01 1

สำหรับลูกจ้างนอกระบบ จะหมายรวมถึง “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม” หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส และสถานบริการอื่นๆ

นอกจากนี้ ประกันสังคม แจงว่า ผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระ ม.39, ม.40 และ ผู้ประกันตน ม.33 ที่ยังไม่เกิดสิทธิว่างงาน (ส่งประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน แล้วตกงาน หรือถูกให้อกจากงาน) เนื่องจากไดัรับกระทบจากโควิด – 19 สามารถยื่นขอรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนได้เช่นกัน

ม.39

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน แรงงานที่เข้าเกณฑ์ลูกจ้างนอกระบบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18:00น. เป็นต้นไป หรือสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้

1 61

ในการลงทะเบียน หรือติดต่อธนาคารดังกล่าว มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และ ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร

หลังจากได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ข้างต้น จะได้รับเงินจำนวน 5,000 บาทภายใน 5 วัน หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยเป็นการจ่ายเงินด้วยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติ และการโอนเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด