General

กฟผ.หวั่นไวรัส COVID-19 ระบาด ระยะ 3 เริ่มทดลองมาตรการ ‘ทำงานที่บ้าน’ แล้ว

หวั่นไวรัส COVID-19 ระบาด ระยะ 3 ทดลองมาตรการ “ทำงานที่บ้าน” วันนี้ 16 มีนาคม วันแรก พร้อมวางแนวปฏิบัติระยะยาว ให้พนักงานพร้อมทำงานที่บ้าน หากพบคนกฟผ. เข้าข่ายต้องสงสัย หรือติดเชื้อ COVID-19

อย่าว่าแต่ประชาชน จะมั่นใจว่าไทย ต้องเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะ 3 ของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้แต่ในนามหน่วยงาน หรือองค์กร ก็อดประเมินสถานการณ์เช่นนั้นไม่ได้ เพราะยอดผู้ติดเชื้อผงกหัวขึ้นทุกวัน จนล่าสุดปาเข้าไป 32 รายแล้ว จากการประกาศของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา การไม่ประมาท และวางแนวทางสูงสุด รับมือไว้ หากมาจริง “จะได้ไปถูก” ไม่ทำให้เป็นอีกสาเหตุของการแพร่ระบาดใหญ่ของประเทศ เหมือน “สนามมวย” และหลายๆเคสที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (16 มีนาคม) เป็นวันแรกที่ ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มทดลองมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

laptop 2443737 640

โดยมาตรการนี้ ผู้บริหารระบุว่า เป็นแนวทางรองรับ หากกระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศยกระดับ การแพร่ระบาด COVID-19 เข้าสู่ความรุนแรงในระดับ 3

20200316 MIS01 01

โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กำชับให้ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตฯ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของ กฟผ. อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม

” จากกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ผู้บริหารมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ จึงเตรียมออกมาตรการป้องกันรองรับเพิ่มเติม ”

โดยที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานงด หรือเลื่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ยังประเทศหรือเขตปกครองตามประกาศ กฟผ. กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งด้วยภารกิจส่วนตัว ไม่อาจงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะพักที่ประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศดังกล่าวได้ ให้แจ้งรายละเอียด และขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป ทั้งนี้ มั่นใจว่าจากมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปทั้งหมด จะสามารถช่วยป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายใน กฟผ. ได้

อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ กฟผ. จะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทันที โดยจะมีการปิดพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อทำความสะอาด และให้ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดำเนินตามมาตรการ Work from home และยืนยันตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น ETAS เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นและสังคม

ขอย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อป้องกันตนเอ งและเพื่อปกป้องผู้อื่น โดยหมั่นสังเกต และดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตลอดจนบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตนตามมาตรการและข้อแนะนำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนก

ที่สำคัญขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ การโพสต์ และแชร์บนช่องทางออนไลน์ (Social Media) ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความตื่นตระหนก และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ได้

20200316 MIS01 02

20200316 MIS01 03

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมา กฟผ.ได้ระดมพนักงานจิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายใต้โครงการ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” แจกจ่ายให้ประชาชน

Avatar photo