General

อสม.ทั่วประเทศ พร้อมตั้ง ‘ด่านชุมชน’ คุมเข้ม 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 2567

อสม.ทั่วประเทศ พร้อมตั้ง “ด่านชุมชน” ลดอุบัติเหตุ คุมเข้ม 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 2567

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ (29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567) กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ซึ่งกรม สบส. ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยดำเนินการประสานไปถึงประธานชมรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

อสม.

ตั้งด่านชุมชน ช่วยลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ร่วมส่งเสริมบทบาท อสม. ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้ง “ด่านชุมชน” เฝ้าสังเกต ป้องปราม ผู้มีอาการมึนเมาไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

อสม.
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศที่มีการสัญจรอย่างพลุกพล่าน นอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จะมีบทบาทในการตั้งด่านชุมชนแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจัดการมาตรการชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

โดยร่วมจัดทำกติกาชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ “ด่านครอบครัว” ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งแต่ในบ้าน

อสม.

โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานในครอบครัวไม่ให้ดื่ม และขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการดื่มแล้วขับ ซึ่งจะช่วยหยุดและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นศูนย์ และขอให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo