General

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งตรวจเข้มความปลอดภัย ผับ-บาร์ 200 แห่งทั่วกรุง รับนโยบายเปิดบริการตี 4

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สั่งตรวจเข้มความปลอดภัย ผับ-บาร์ 200 แห่งทั่วกรุง ขานรับนโยบายเปิดบริการตี 4 เปิดโซนไหนบ้าง รอมหาดไทยไฟเขียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ เรื่องของการเปิดผับบาร์ถึงเวลา 04.00 น.

สถานบันเทิง

สั่งตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิง 200 แห่ง

ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศร่างกฎกระทรวง แต่กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับไว้แล้ว โดยจะเน้นในสถานบริการซึ่งได้รับใบอนุญาตเดิม ประมาณ 200 กว่าแห่ง ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในโซนและนอกโซนที่กำหนด โดยในโซนที่กำหนดไว้ ได้แก่ สีลม RCA และถนนรัชดาภิเษก 

ผับ-บาร์

ขั้นตอนแรกได้ให้เขตสำรวจสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมในพื้นที่ ว่ายังมีการประกอบกิจการอยู่หรือไม่ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจกายภาพให้เรียบร้อย ทั้งความปลอดภัยทางหนีไฟ และผลกระทบทางเสียง

รวมทั้งต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งตำรวจ เทศกิจ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้บริการของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มึนเมา การดื่มแล้วขับ และปัญหายาเสพติด

สถานบันเทิง

เปิดโซนไหนรอคำสั่งจากมหาดไทย

อย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งว่าจะเปิดให้บริการในพื้นที่กลุ่มโซนใดบ้าง  ส่วนการพิจารณากำหนดโซนนิ่งใหม่จะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ต้องสำรวจและทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ก่อน

นายชัชชาติ ได้กล่าวถึง การเปิดให้บริการสถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ว่า จากข้อมูลโรงแรมที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน มีจำนวน 30 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพฯ  ซึ่งคงจะโฟกัสการตรวจเฉพาะสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ได้ครอบคลุมทุกโรงแรม เนื่องจากบางโรงแรมเปิดบริการเฉพาะที่พักอาศัยเท่านั้น

ผับ-บาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo