General

สปสช.ย้ำไม่บังคับหน่วยบริการ ส่งข้อมูลเบิกจ่ายด้วยชุดข้อมูล 13 แฟ้ม

สปสช. ชี้แจงการใช้โครงสร้างชุดข้อมูลเบิกจ่าย 13 แฟ้ม ยันหากหน่วยบริการยังไม่พร้อม ให้ใช้ระบบเดิมได้ ไม่บังคับ  เร่งหาเครื่องมือช่วยเปลี่ยนผ่านจาก 16 แฟ้มเป็น 13 แฟ้มให้

พล.อ.อ.นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้ทรงุณวุฒิ สายงานบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ สปสช. ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการทำงานทั้งต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ รวมถึงตัว สปสช. เองในการประมวลผลข้อมูล

shutterstock 133503068

 

ที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบ e-Claim ให้ลดความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกแนวทางคือพัฒนาระบบ e-Claim ตัวใหม่ที่ทำให้การบูรณาการการทำงานดีขึ้น ส่งข้อมูลตรวจสอบข้อมูลง่ายขึ้น โดยจะใช้ร่วมกับมาตรฐานข้อมูล 13 แฟ้มชุดใหม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การออกมาตรฐานข้อมูลชุดใหม่ อาจทำให้หน่วยบริการกังวลว่า จะสร้างภาระงานมากขึ้น จึงขอชี้แจงว่า มาตรฐานข้อมูลชุดใหม่นี้จะเริ่มใช้จริงในการส่งข้อมูลปี 2567 และไม่ได้ใช้กับทุกสถานพยาบาล แต่จะใช้กับสถานพยาบาลนำร่องที่มีความพร้อมก่อน

ดังนั้น จึงต้องการชี้แจงข้อมูลให้หน่วยบริการและสถานพยาบาล ทราบถึงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลชุดใหม่ว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลแบบไหนที่ สปสช.ต้องการ และหากมีหน่วยบริการใดที่สนใจก็จะได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องต่อไป

นายประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช. พยายามปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Claim แต่เนื่องจากระบบนี้มีการใช้งานมากว่า 10 ปี และต้องรับข้อมูลหลายระบบ เช่น เป็น Clearing house ให้ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการและครอบครัว สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทำให้ระบบมีความเทอะทะ จึงต้องพัฒนาระบบ e-Claim ตัวใหม่

สปสช 1

อย่างไรก็ดี ตัวข้อมูลที่ใช้เบิกจ่ายยังมีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น ความซับซ้อนในการเบิกจ่าย การมีหลายโปรแกรมที่ต้องบันทึกข้อมูล เนื่องจาก สปสช. มีกองทุนย่อยหลายกองทุน และอาจเกิดการจ่ายเงินไม่พร้อมกัน รวมทั้งไม่มีระบบช่วยตรวจสอบการคีย์ข้อมูลเบิกจ่าย เป็นต้น

ดังนั้นจึงต้องจัดการข้อมูลที่ใช้ในการเบิกจ่ายให้สะดวกต่อหน่วยบริการ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างชุดข้อมูล 13 แฟ้ม ก็เพื่อลดงานของหน่วยบริการ เน้นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการเบิกจ่ายนั่นเอง

สำหรับแนวคิดการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานการเบิกจ่าย 13 แฟ้ม จะกำหนดโครงสร้างชุดข้อมูลให้หน่วยบริการเท่าที่จำเป็น สำหรับการเบิกจ่ายและตรวจสอบเท่านั้น โดยเน้นข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ HIS (Hospital Information Systems) หรือระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ ให้สามารถนำข้อมูลในระบบ HIS มาส่งเพื่อเบิกจ่ายโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อลดภาระและลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

นอกจากนี้ ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน สปสช. จะเตรียมเครื่องมือช่วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งเบิก เครื่องมือในการแปลงจาก 16 แฟ้ม เป็น 13 แฟ้ม และส่งข้อมูลการจ่ายตามการให้บริการ รวมทั้งจะให้ทีม สปสช. เขต ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและเป็นพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลในระบบใหม่

ต้องขออภัยหน่วยบริการ ที่ได้มีการประกาศชุดมาตรฐานข้อมูล 13 แฟ้มออกไปโดยยังไม่ได้มีการสื่อสารก่อน ทำให้เกิดความสับสนว่า สปสช. จะบังคับใช้ชุดมาตรฐานข้อมูลแบบใหม่นี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ในระบบ 13 แฟ้ม จะใช้ความสมัครใจ ใครพร้อมก็เปลี่ยนก่อน ใครยังไม่พร้อมก็ให้ใช้ระบบเดิมไปก่อน และขอเน้นย้ำว่าหากมี Software vendor เข้าไปติดต่อเสนออัพเกรดระบบเพื่อให้สามารถส่งข้อมูล 13 แฟ้มกับ สปสช.ได้ ขอเตือนว่าไม่จำเป็น ไม่ต้องไปอัพเกรด เพราะ สปสช. จะมีกระบวนการช่วยเปลี่ยนผ่าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo