General

เตรียมตัวให้พร้อม! ปี 66 ‘แรงงานไทย’ ได้โควตาไปทำงานเกาหลีใต้ 15,000 คน

แรงงานไทยเฮ! เพิ่มโควตาไปทำงานเกาหลีใต้ ปี 2566 จาก 2,500 คน เป็น 15,000 คน สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 

วันนี้ (3 ธ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงผลการหารือระหว่าง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับ นาย มุน ซึง ฮยอน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย ซึ่งทำให้ไทยได้โควตาจัดส่งแรงงานไปทำงานในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

แรงงานไทย

ในส่วนของประเด็นแรงงานไทย ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ หากไทยจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ จะเป็นโอกาสยกระดับเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ทำให้คนไทยมีงานทำ นำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ตลาดแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้ นับเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ และเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่าคนในชาติ รวมทั้งอัตราค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง ทำให้มีแรงงานไทยจำนวนมากเดินทางไปทำงาน

จากข้อมูลในเดือน กรกฎาคม ปี 2565 มีจำนวนแรงงานไทยสะสม อยู่ในเกาหลีใต้ เป็นจำนวนถึง 12,950 คน

แรงงานไทย
อนุชา บูรพชัยศรี

กระทรวงแรงงานรายงานว่า ได้ขอเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2566 ทั้ง 3 กลุ่ม

  • วีซ่าทำงานประเภท E-9 (แรงงานทั่วไป) ที่จัดส่งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ขอเพิ่มโควตาจากเดิมที่เคยจัดส่งไปปีละ 2,500 คน เป็น 5,000 คน
  • วีซ่าทำงานประเภท E-7 (แรงงานประเภททักษะ/แรงงานฝีมือ) ไปทำงานสาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี ในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จำนวน 5,000 คน
  • วีซ่าทำงานประเภท E-8 (แรงงานเกษตรตามฤดูกาล) จำนวน 5,000 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000 คน จากเดิม 2,500 คน

แรงงานไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo