COVID-19

‘หมอยง’ แนะฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ทางเลือกใหม่ฉีดเข็ม 3 ด้วยโนวาแว็กซ์ กระตุ้นภูมิสูง

“หมอยง” ชี้ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเชื้อตาย ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ผลวิจัยพบฉีดเข็ม 3 ด้วยโนวาแว็กซ์ หรือวัคซีนซับยูนิต ให้ภูมิต้านทานสูง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เรื่อง โควิด319 ภูมิต้านทานเมื่อกระตุ้นด้วย Covovax หรือที่เรารู้จักต้นตำรับคือ Novavax (โนวาแว็กซ์)

ฉีดเข็ม 3

ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา จุฬาฯ ได้รับความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ทำการศึกษาการกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Covovax (หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันคือ Novavax) ในสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศไทย

จะเห็นว่า Covovax ใช้เป็นวัคซีนตัวกระตุ้นได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม

ในโครงการนี้ การกระตุ้นผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 ครั้ง กระตุ้นด้วยวัคซีน Covavax หลังเข็ม 2 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป จะมีระดับภูมิต้านทานที่สูงมาก

รองลงมาคือการฉีดสูตรไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า ระดับภูมิต้านทาน สูงมากกว่าผู้ที่ได้รับ ไฟเซอร์ 2 เข็ม และแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

หมอยง

รายงานนี้เป็นรายงานเบื้องต้น ในโครงการนี้เราไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มที่เป็น ซิโนแวคกับซิโนแวค เพราะเราเลิกใช้มานานแล้ว

ข้อมูลการศึกษาการใช้วัคซีน subunit มากระตุ้นวัคซีนเชื้อตาย ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการ

ผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนฟาร์ม ต้องการกระตุ้นฉีดเข็ม 3 และไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA การใช้วัคซีน subunit Covovax (ลิขสิทธิ์ Novavax) จึงเป็นทางเลือกในการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ระดับภูมิต้านทานที่ดีมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo