COVID-19

‘ธนกร’ ยัน ติดโควิด-19 รักษาฟรี ปัดข่าวยกเลิกรักษาผู้ป่วยในรพ.เอกชน

“ธนกร” แจง ครม.ไม่ได้มีมติให้ยกเลิกรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.เอกชน ยืนยันรัฐบาลมีนโยบายดูแลคนไทยที่คนที่ติดโควิด-19 รักษาฟรี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย ระบุกรณีผู้ไม่ฉีดวัคซีน ติดโควิด-19 ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด และผู้ติดวัคซีนหลังฉีดวัคซีน ต้องรักษาพยาบาลตามคิดสิทธิที่มี หากจะรักษาในฮอสพิเทล หรือรพ.เอกชน ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง โดยมีเนื้อความ ดังนี้

ติดโควิด-19 รักษาฟรี

“ครม.มีมติให้ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด หากตรวจเจอโควิดจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อจะต้องใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์ (ประกันสังคม หรือบัตรทอง)

หากจะพักรักษาใน Hospital หรือ รพ.เอกชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือใช้ประกันเอกชนที่ตนมี

นอกจากนี้ ครม.ยังพิจารณาปรับเกณฑ์ให้ผู้มีอการน้อย หรือไม่ผ่านเกณฑ์การรักษาในโรงพยาบาล ให้กักตัวรักษาที่บ้าน หรือ Community Isolation ในทุกจังหวัด”

ทั้งนี้ นายธนกรฯ ยืนยันว่า ข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ธนกร วังบุญคงชนะ
นายธนกร วังบุญคงชนะ

ขณะที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้ไปพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม และกรอบเวลาในการให้การใช้สิทธิ UCEP กลับเข้าสู่ระบบปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ในขณะนี้การดำเนินการทุกอย่างยังคงเดิม ไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้เอง ประชาชนไม่ต้องจ่าย

ห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วย ยืนยันรัฐบาลดูแลให้สิทธิ์ประโยชน์ครอบคลุมทุกกรณี ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน โรงพยาบาลสนาม และการรักษาตัวที่บ้าน ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล รัฐบาลมีนโยบายดูแลคนไทยทุกคน ติดโควิด-19 รักษาฟรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo