COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! คลัสเตอร์ทหารเรือเพิ่มอีก 5 ราย ยังคุมการระบาดไม่ได้

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 150 ราย ติดเชื้อสะสม 108,881 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย เสียชีวิตสะสม 768 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 1,996 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 150 ราย ติดเชื้อสะสม 108,881 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย เสียชีวิตสะสม 768 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 1,996 ราย เฉพาะคลัสเตอร์ทหารเรือเพิ่มอีก 5 ราย ยังคุมการระบาดไม่ได้

โควิดชลบุรีวันนี้

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 150 ราย

  • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 5 ราย สะสม 1,822 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้ ข้าราชการทหารเรือ 3 ราย ข้าราชการทหารเรือ (กีฬาฮอกกี้) 2 ราย
  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 8 ราย สะสม 5,141 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,840 ราย
  • Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 21 ราย สะสม 67 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย
  • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากสุราษฎร์ธานี 5 ราย ระยอง 3 ราย กำแพงเพชร 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เชียงใหม่ 1 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย ระยอง 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 43 ราย จากสถานที่ทำงาน 21 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 7 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 4 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 21 ราย

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,701,546 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,367 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 161,382 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 466,415 คน รวม 627,797 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 674 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 62 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

โควิดชลบุรีวันนี้

ผู้ป่วยอาการหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (อายุเฉลี่ย 66 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สุงอายุ และผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง วัณโรค และไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสามราย

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK