COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 168 ราย สะสม 1.08 แสนราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 168 ราย ติดเชื้อสะสม 108,321 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 763 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,077 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 168 ราย ติดเชื้อสะสม 108,321 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 763 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,077 ราย

โควิดชลบุรี412641

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 168 ราย

 • Cluster เขตพื้นที่ทหารเกณฑ์ อ.สัตหีบ (ทหารเกณฑ์) 2 ราย สะสม 1,808 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้
 • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 4 ราย สะสม 5,120 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,808 ราย
 • Cluster บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม
 • Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 38 ราย
 • Cluster บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย
 • Cluster บริษัท ยองริม เทคไทย จำกัด อ.บ้านบึง 3 ราย
 • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
 • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากเชียงใหม่ 2 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 55 ราย จากสถานที่ทำงาน 29 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 5 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 9 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 40 ราย

263760115 4816530648410718 312935382304405614 n

สถิติการฉีดวัคซีน

ณวันที่ 4 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,850,001 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,367 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 156,153 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 479,072 คน รวม 635,225 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 674 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 54 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

ผู้ป่วยอาการหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้ง 2 ราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (เพศชายอายุ 61 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ โรคมะเร็งปอด และไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK