COVID-19

‘ซิลลิค’ คาดนำเข้าโมเดอร์นาอีก 1.4 ล้านโดสช่วงปลายนี้ มั่นใจทั้งปีส่งมอบตามแผน

“ซิลลิค” คาดนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาอีก 1.4 ล้านโดสช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม มั่นใจทั้งปีส่งมอบตามแผน 1.9 ล้านโดส

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจะสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” งวดถัดไปจำนวน 1.4 ล้านโดส จากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ ตามที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นา เพื่อส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนต่อไป ทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปีนี้ รวมจำนวน 1.9 ล้านโดส ตามแผนการส่งมอบวัคซีนทั้งหมดของปี 2564 ที่เคยแจ้งไว้

ซิลลิค

อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตในสหรัฐ

บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Covid-19 Vaccine Moderna) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะเป็นแหล่งผลิตสมทบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว เพื่อทำให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิดโมเดอร์นาได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ และต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า การที่ได้รับอนุมัติแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติมจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนทางเลือกของโมเดอร์นาได้เร็วขึ้น จากการที่บริษัทสามารถนำเข้าวัคซีนจากแหล่งผลิตได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

ซิลลิค

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ประสานไปยังบริษัทโมเดอร์นาเพื่อเร่งการนำเข้าจากแหล่งผลิตใหม่นี้ทันที โดยโมเดอร์นาได้จัดหาวัคซีนนี้ไว้ให้แก่ประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทุกล็อตที่จัดส่งมายังประเทศไทย จะต้องผ่านขบวนการตรวจสอบด้านคุณภาพที่เข้มงวดก่อนจะปล่อยผ่านออกจากผู้ผลิตประเทศต้นทางเสมอ

ขอบคุณองค์การเภสัชกรรม

“บริษัทขอขอบคุณ อย. ของประเทศไทยที่พิจารณาและอนุมัติการขอเพิ่มแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนคนไทยจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของประเทศไทย และต้องขอขอบคุณพันธมิตรทั้งสองเป็นอย่างยิ่งคือ องค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การสนับสนุน และยืนหยัดเคียงข้างกันมาโดยตลอดในการเร่งจัดหาวัคซีนวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาโดยเร็วที่สุด และวันนี้เราสามารถเพิ่มแหล่งผลิตประเทศสหรัฐได้สำเร็จ จากแหล่งผลิตใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติเพิ่มเติมนี้เอง” ภญ.สุนัยนา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo