COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศลุยวิจัยวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเริ่มวิจัยทางคลินิก ฉีดวัคซีนโมเดอร์ เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เดือนธันวาคมนี้ หวังเป็นหลักฐานทางวิชาการใช้ในวงกว้าง 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเริ่มการวิจัยทางคลินิก การฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยระบุว่า

เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเริ่มทำการวิจัยทางคลินิกด้วยวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ ในกลุ่มประชากรคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แบบ Primary series (วัคซีนป้องกันโควิดพื้นฐาน) ครบ 2 โดสมาแล้ว 3 – 6 เดือนในเดือนธันวาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ครบสองเข็ม และผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ (viral vector vaccine) ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ครบสองเข็ม

จากการเป็นที่ทราบและยอมรับในเชิงวิชาการว่าภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีน Primary series จะลดระดับลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของสายพันธ์ุเดลตา ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน และยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังจากที่ได้รับวัคซีน Primary series มาครบแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในปัจจุบันและต่อเนื่องในปี 2565

วิจัยโมเดอร์นา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทำวิจัยในประเทศต่าง ๆ อยู่บ้าง ในการใช้วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ เข็มที่สาม แต่วัคซีนแบบ Primary series ในประเทศต่าง ๆ ทั้งในอเมริกา หรือยุโรป นั้นมีความแตกต่างจากประเทศไทย

การวิจัยทางคลินิกในครั้งนี้ จะเป็นการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีนชนิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทยจริง ๆ

ผลการวิจัยดังกล่าว จะช่วยแสดงหลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชนคนไทยในปีหน้านี้ รวมทั้งวางแผนควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม