Politics

ข่าวดี! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย ‘โมเดอร์นา’ เดือนธ.ค.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งจะเริ่มการวิจัยทางคลินิก COVID-19 Vaccine Booster ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ในเดือนธันวาคม 2564 นี้
เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเริ่มทำการวิจัยทางคลินิกด้วย วัคซีนโมเดอร์นา เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แบบ Primary series (วัคซีนป้องกันโควิดพื้นฐาน) ครบ 2 โดสมาแล้ว 3 – 6 เดือน ในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ครบสองเข็ม และผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ (viral vector vaccine) ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ครบสองเข็ม
LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม 211121
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบและยอมรับในเชิงวิชาการว่า ภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีน Primary series จะลดระดับลง ตามระยะเวลาที่ผ่านไป หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของสายพันธ์ุเดลต้ายังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันและยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังจากที่ได้รับวัคซีน Primary series มาครบแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในปัจจุบันและต่อเนื่องในปี 2565
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทำวิจัยในประเทศต่างๆ อยู่บ้างในการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่สาม แต่วัคซีนแบบ Primary series ในประเทศต่างๆ ทั้งในอเมริกา หรือยุโรป นั้นมีความแตกต่างจากประเทศไทย การวิจัยทางคลินิกในครั้งนี้จะเป็นการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีนชนิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทยจริงๆ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว จะช่วยแสดงหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชนคนไทยในปีหน้านี้ รวมทั้งวางแผนควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป
258410181 6341571255913132 7490613128350580212 n e1637461878611
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight