COVID-19

ปลัดสธ. ย้ำ เร่งฉีด ‘วัคซีนโควิด’ ตามเป้าเดือน พ.ย.100 ล้านโดส

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย กำลังเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19  โดยตั้งเป้า การฉีดในเดือน พฤศจิกายน ต้องครอบคลุมประชากร 70% หรือ 100 ล้านโดส

วันนี้ (13 พ.ย.)  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด

ปัจจุบัน ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 84 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 44,809,613 คน จากประชากร 66,174,314 คน หรือ 62.2% ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยมีวัคซีนเข้ามามาก  และสม่ำเสมอ แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลับเริ่มชะลอตัว สาเหตุจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่รอวัคซีนทางเลือก หรือไม่ยอมฉีดวัคซีน จากเหตุผลส่วนตัวกว่า 10 ล้านคน หรือ 17% ทั้งยังมีบางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๑๑๑๓

คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางกลยุทธ์ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภาพรวมต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70% หรือ 100 ล้านโดส และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%

กระทรวงสาธารณสุข ยังออกแบบวิธีดำเนินงาน เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

  • จัดการฐานข้อมูล ค้นหาประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และยังไม่ได้รับวัคซีน

นำเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%, ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม/สมาคม ภาคเอกชน นำประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

  • จุดฉีดวัคซีนต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
  • ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564
  • ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
  • จัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกและเพิ่มจุดฉีดวัคซีน
  • เพิ่มจำนวน Covid Free Setting ในทุกจังหวัด
  • กำหนดให้ทั้งพนักงาน และลูกค้าต้องฉีดวัคซีน
  • ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนระดับจังหวัดทุกวัน
  • ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมจูงใจคนมาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือ ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าโดยสาร ในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo