COVID-19

‘หมอยง’ สรุป 6 ข้อควรรู้วัคซีนโควิด-19 ไม่มีตัวไหนป้องกันติดเชื้อ 100% ภูมิลดตามเวลา

“หมอยง” สรุปข้อควรรู้ วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง กระตุ้นภูมิได้ดี แต่ย่อมลดลงไปตามเวลา ลั่นไม่มีวัคซีนชนิดไหน ป้องกันโควิดได้ 100%

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan รวมเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า

วัคซีนโควิด-19

โควิด-19 วัคซีน ข้อควรรู้ทั่วไป

1. วัคซีนทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี

2. ไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ป้องกันการติดเชื้อได้แน่นอน ถ้าติดเชื้อ จำนวนเชื้อจะน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีด และสามารถลดความรุนแรงของโรค อาการลดลง ลดการป่วยตายได้

3. ภูมิต้านทาน และประสิทธิภาพ จะลดลงตามระยะเวลา โดยทั่วไป ภูมิต้านทานที่สูงจะอยู่นานกว่าภูมิต้านทานที่ต่ำ ถึงแม้วัคซีนที่กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูง เช่น mRNA ก็มีการแนะนำให้กระตุ้นหลังฉีดครบ 6 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 1.สนาม ๒๑๑๑๐๕

4. ประสิทธิภาพของวัคซีน ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ การศึกษาในอังกฤษ ภูมิต้านทานที่สูงสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการป้องกันโรค

5. การให้วัคซีนเบื้องต้น (primary immunization) จะใช้ 2 เข็ม ห่างกันตามกำหนดของแต่ละวัคซีน ส่วนมาก 3-4 สัปดาห์ Astra Zeneca ห่าง 4-12 สัปดาห์ ยกเว้นของ Johnson & Johnson ให้เข็มเดียว

6. ตามหลักการของวัคซีน การเว้นระยะห่าง ระหว่างเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 จะกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงกว่า (แต่ถ้าห่างกันเกินกลัวว่าจะเกิดการติดเชื้อเสียก่อน)

ดังนั้นเข็ม 2 ถ้าไม่สามารถฉีดตามนัดให้เลื่อนเข็ม 2 ออก ไม่เลื่อนเข้า และช้าไป ถึงแม้จะนานเป็นเดือน ก็ไม่มีการเริ่มต้นให้วัคซีนใหม่

(โปรดติดตามตอนต่อไปครับ)

อ่านข่าวเพิ่มเติม