COVID-19

เด็กฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ‘หมอยง’ บอกชัด ควรใช้ขนาดเท่าไร เพื่อลดอาการข้างเคียง

หมอยง ตอบข้อสงสัย เด็กฉีดวัคซีน โดยเฉพาะโมเดอร์นา ไฟเซอร์ วัคซีน mRNA ควรใช้ขนาดน้อยกว่าผู้ใหญ่ เพื่อลดอาการข้างเคียง และเด็กตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีกว่า

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan กรณีฉีดวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ในเด็ก ควรใช้ขนาดไหนเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ โดยระบุว่า

เด็กฉีดวัคซีน

โควิด-19 วัคซีน ขนาดของวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่

ขนาดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ ตามหลักการให้วัคซีนในอดีต เช่นไวรัสตับอักเสบ บี และเอ วัคซีนขนาดเด็ก และผู้ใหญ่ จะแบ่งกัน ที่อายุ 18 ปี เด็กใช้ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่

เด็กจะตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีมาก ดีกว่าผู้ใหญ่ จึงใช้ขนาดวัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่

วัคซีน mRNA Pfizer ขนาดของเด็ก 5-11 ปี ให้เพียง 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ (จาก 30 mcg เป็น 10 mcg)

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๑๑๐๑

ดังนั้นจึงเชื่อว่าขนาดของเด็ก 12-18 ปี ที่ระบบภูมิต้านทานดี วัคซีน Pfizer ไม่น่าจะต้องใช้ขนาดผู้ใหญ่ น่าจะลดขนาดลงเพื่อลดอาการข้างเคียงในเด็กลงได้

ทำนองเดียวกัน Moderna ที่มีขนาดผู้ใหญ่ ให้ถึง 100 mcg เมื่อให้ในเด็กจะต้องลดลงเป็นครึ่งหรือ 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่คงต้องรอการศึกษา และขณะนี้กำลังมีการศึกษากันมากทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo