COVID-19

ศบค.ห่วง ‘โควิดภาคใต้’ พบ ‘หญิงตั้งครรภ์-เด็ก’ ไม่ฉีดวัคซีน เสียชีวิต 100%


ศปก.ศบค. ห่วงสถานการณ์ระบาด “โควิดภาคใต้ ” วอนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน เผยหญิงตั้งครรภ์-เด็ก เสียชีวิต 100% ไม่ได้รับวัคซีน

วันนี้ (27 ต.ค.)  พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  แถลงว่า ในที่ประชุม ศปก.ศบค. มีการรายงานความก้าวหน้าสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อ เริ่มทรงตัว และค่อย ๆ ลดลง ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวัน

โควิดภาคใต้

ที่ประชุมเร่งรัด 2 เรื่องสำคัญโควิดภาคใต้

  • เร่งรัดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และแรงงานในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในเรื่องวัคซีนเป็นภาษาพื้นถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุ แผ่นพับ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและประสานงานจากผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา

  • ต้องจำกัดวง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

เนื่องจากวิเคราะห์สถานการณ์แล้วพบว่า เป็นการระบาดในระดับครอบครัว ชุมชนโดยเฉพาะตลาด สถานประกอบกิจการ เช่น ร้านอาหาร ร้านน้ำชา

โควิดภาคใต้

พญ.สุมนี กล่าวว่า ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว มีการดำเนินการหลัก ๆ โดยได้รับบริการจากรถพระราชทานชีวนิรภัย ได้รับบริการจากโมบายวัคซีนของทางเอกชน คือ เอสซีจี ใช้บริการของรถขนส่งวัคซีน ที่เป็นรูปแบบห่วงโซ่ความเย็นที่เสถียร มีหน่วยงานสนับสนุนลงไปสอบสวนโรค (CCRT) จำนวน 382 ทีม โดยตรวจคัดกรอง แยกกัก รักษา ให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นการนำต้นแบบของการติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่ผ่านมา และได้ใช้การจัดการโดยทีม CCRT ลงไปในพื้นที่

โควิดภาคใต้

ทางจังหวัดได้ทำแผนงานเชิงรุกของแต่ละจังหวัดเอง เพื่อขับเคลื่อนงานโดยผ่าน ศ.ป.ส. เช่น นราธิวาส ทำแคมเปญโดยผ่านผู้นำศาสนา ฝ่ายปกครอง คือกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนร่วม คืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทำแคมเปญชื่อ เซฟนารา นาราเซฟ ส่วนสงขลาก็มีเช่นกัน เน้นตรวจไว รักษาไว และถ้าไม่มีการติดเชื้อ ก็รีบเร่งรัดให้วัคซีนโดยไว

โควิดภาคใต้

ที่ประชุมศบค. ยังมีความเป็นห่วงจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นระยะ พบว่า ผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในจำนวนนี้ รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ และกว่า 90% ของกลุ่มผู้เสียชีวิต เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น เป้าหมายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการระดมเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

โควิดภาคใต้

พญ.สุมนี กล่าวว่า จากรายงานผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาจะเห็นว่า ผลรวมของกลุ่มเสี่ยงเป็น 100% และทั้งหมดที่เสียชีวิตคือ ไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะ ๆ  นั่นหมายถึงการสูญเสียสองชีวิต เพราะกว่า 50% ของหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตนั้น ทารกในครรภ์จะเสียชีวิตเพราะมารดา และอีก 50% ที่รอด เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งของครอบครัว

โควิดภาคใต้

โควิดภาคใต้

จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนในท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์การระดมฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง และขอความร่วมมือจากประชาชน หากมีบุคคลที่รู้จัก ญาติสนิท เพื่อนบ้าน หรือ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือหญิงตั้งครรภ์ช่วยแจ้ง หรือสนับสนุนให้มารับบริการการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม