COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ยอดติดเชื้อเพิ่มเฉียด 300 ราย เสียชีวิตอีก 5 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้! ยอดติดเชื้อเพิ่ม 297 ราย ติดเชื้อสะสม 99,783 ราย เสียชีวิตอีก 5 ราย เสียชีวิตรวม 706 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 5,595 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ ยอดติดเชื้อเพิ่ม 297 ราย ติดเชื้อสะสม 99,783 ราย เสียชีวิตอีก 5 ราย เสียชีวิตรวม 706 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 5,595 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 297 ราย

 • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 21 ราย สะสม 4,330 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,736 ราย
 • Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ดีดีไลฟ์ หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
 • Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย
 • Cluster ที่พักคนงานก่อสร้าง ม.10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 5 ราย
 • Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท เมล่อนแอนด์เลม่อน ก่อสร้าง จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย
 • Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 39 ราย
 • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 103 ราย จากสถานที่ทำงาน 45 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 14 ราย จากการร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 20 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 57 ราย

โควิดชลบุรี

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 5 รายของวันนี้ เป็นผู้สูงอายุ 4 ราย (อายุเฉลี่ย 77 ปี) ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ภาวะติดเตียง และมี 3 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK