COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สั่งซื้อโมเดอร์นา 8 ล้านโดส ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เปิดองค์กรจอง ต.ค.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามสัญญา ซิลลิค ฟาร์มา สั่งซื้อ “โมเดอร์นา”จำนวน 8 ล้านโดส ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบู๊ก เผย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) ภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา 8 ล้านโดส  สำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปีหน้า โดยระบุว่า

สั่งซื้อโมเดอร์นา

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนภารกิจสำคัญในการยับยั้ง และลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการนำเข้า จัดสรร และกระจายวัคซีนตัวเลือกไปสู่กลุ่มองค์กรนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล เพื่อกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ลงนามสัญญานำเข้ามาเป็นวัคซีนตัวเลือกชนิดที่ 2 โดยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจากการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 3 สูงถึง 94.1%

หมอนิธิ 1

ขณะที่อาการข้างเคียงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง การแพ้รุนแรง พบประมาณ 2.5 ราย ต่อ 1 ล้านโดส หรือรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของวัคซีนชนิด mRNA พบได้น้อย อยู่ที่ 12 ราย ต่อ 1 ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่วนมากสามารถรักษาได้

นอกจากนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น (Booster Dose ปริมาณขนาด 50 ไมโครกรัม) ต่อสายพันธุ์เบตา แกมมา และเดลตา สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงถึง 32 เท่า, 43.6 เท่า และ 42.3 เท่า ตามลำดับ

ส่วนการวิจัยในประเทศไทย ทางราชวิทยาลัยฯ จะทำควบคู่กันไป เพื่อยืนยันผลกระตุ้นอย่างเป็นระบบ ในสภาพแวดล้อมของประเทศตั้งแต่ปลายปีนี้

เปิดองค์กรสั่งซื้อโมเดอร์นา ตุลาคมนี้

ราชวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะจัดสรรและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่กลุ่มองค์กรนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถานพยาบาล ตลอดจนกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากทางราชวิทยาลัยฯ เป็นกลุ่มแรกก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในกลุ่ม ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นต้นมา โดยเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และฉีดเพียง 1 เข็ม (ปริมาณ 50 ไมโครกรัม) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565

ศ.นพ.นิธิ ถอดบทเรียนโควิด
ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า จะเปิดให้องค์กรนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ ได้ยื่นจองขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการกำหนดราคาขาย พร้อมประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป และคาดว่าการจัดส่งครั้งแรกจะส่งมอบวัคซีนได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคมปีหน้า

ความร่วมมือกับ ซิลลิค ฟาร์มา ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญและความมุ่งมั่นในการสนับสนุน การกระจายวัคซีน ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด และขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ยังควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม