ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ฟาวิพิราเวียร์’ เริ่มไม่ทันการณ์สู้ไวรัสกลายพันธุ์ หมอธีระวัฒน์ แนะใช้ ‘Ivermectin’

“หมอธีระวัฒน์” ชี้สถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์ ทำยาฟาวิพิราเวียร์ เริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลง หวั่นไม่ทันการณ์ แนะใช้ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ช่วยอีกแรงตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงติดเชื้อแล้ว

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์เรื่อย ๆ ทำให้ยาฟาวิพิราเวียร์เริ่มได้ผลช้าลง แนะใช้ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ช่วยอีกแรง โดยระบุว่า

ไวรัสกลายพันธุ์

“ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ใช้ได้ทั้ง การรักษาโควิดตั้งแต่เริ่มต้น รวมกระทั่งเมื่อติดเชื้อ และมีอาการไปแล้ว และสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ (early และ late treatment)

ประการสำคัญก็คือ โควิดมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ และจะเห็นได้ว่า ยามาตรฐานที่ใช้รักษา ฟาวิพิราเวียร์เริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลง หรือไม่ทันการณ์

ยาฆ่าพยาธิดังกล่าว มีประวัติการใช้งานมานานมาก ทำให้ทราบกระบวนการใช้ และความปลอดภัย และมีการพิสูจน์ในเรื่องของโควิดมีอยู่แล้วในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรง และการเข้าร่างกาย ทางตัวรับต่าง ๆ นอกจาก ACE2 ทำให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลง

shutterstock 1642467388 1

ขัดขวางกลไกที่ต่อเนื่องยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดการอักเสบไม่ปะทุ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เลือดข้น การเกิดลิ่มเลือดในโควิด ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลล์ผ่านทางตัวอนุภาคโรงพลังงานไมโตคอนเดรีย

ยาฆ่าพยาธินี้ทำให้ผู้ค้นคิด และผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิฟิลาเรีย William C Campbell และ Satoshi Omura ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา และ อายุรศาสตร์ ในปี 2015 และจัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม